• Velkommen til Svalbard Museum!
  • Kulturminner i terrenget er inspirasjonskilden til montrene inne
  • Fra livet i havet via stranden og inn på tundraen
  • Mange av fugle- og dyreartene på Svalbard finnes her
  • Fangsthytte i «Svalbardlandskap»
  • Slik bodde en fangstfamilie
  • En reise gjennom de ulike historiske periodene
  • Lær om Svalbards kultur og historie fra oppdagelsen og fram til i dag
  • Besøk vår museumsbutikk med rikt utvalg av bøker og suvenirer
  • Slapp gjerne av med en god bok i vår rolige putekrok

På museets innside
-Dette skjer

Utgravning
-Hvalfanger fra Smeerenburg

Utgraving dag to

Oppdateringer:
Dag to
Det er mye hard og kompakt leire i kisten. Vi har ikke gjort funn av tekstiler eller gjenstander.

Dag én
Kistelokket ble tatt av. Utgravingen startet i området hvor hodet er. Hodeskallen og toppen av overkroppen med ribbeina er kommet til syne. Ved hodeskallen ble det funnet tre meget godt bevarte jeksler. Tennene ser friske ut og har ingen tegn til slitasje eller karies. Kistebordene er godt bevarte og vi har dokumentert de smidde spikerne som ble brukt. Kisten er full av tykk leire, så arbeidet tar tid.

Om utgravingen i sin helhet:
Lise Loktu, Rådgiver kulturminner, Sysselmannen på Svalbards Miljøvernavdeling:

Nå er vi i gang med utgravninga av kisten fra Smeerenburg!

For arkeologene er det knyttet stor spenning til hva som faktisk er bevart av levninger og utstyr i denne graven.

Mye av kunnskapene vi har fra den tidligste hvalfangstperioden på Svalbard er basert på arkeologiske utgravninger av graver og bosetningsspor som ble foretatt i dette området på 80-tallet. På grunn av gode bevaringsforhold ble det funnet svært godt bevarte skjeletter, klær og utrustning i gravene.

Gravene fra denne perioden er derfor ansett som sjeldne og unike kulturminner fordi de utgjør en unik kilde til kunnskap om denne aktiviteten. Etter utgravningen på Likneset i 2016 har vi imidlertid grunn til å tro at bevaringsforholdene til hvalfangstgravene er i ferd med å endre seg som følge av et varmere klima.

Hvis permafrostens frysebokseffekt er i ferd med å endre seg, betyr dette at spesielt tekstiler, men også skjelettene kan være borte om noen år. Dette er en helt naturlig prosess, men ettersom disse gravene kan inneholde kunnskap vi ikke vil være i stand til å innhente andre steder, må vi vite mer om hva vi står ovenfor å bedre kunne forvalte dette materialet.

Høst/vinter 2017
-Aktiviteter

Førjulssalg
-Starter 20. November

Annonseplakat for museets førjulssalg. Salget starter 20. November. Stort salg på bøker. Vi byr også på kaffe og kaker i salgsperioden, som farer fram til jul.

Ny utstilling på Svalbard Museum
-Med døden til følge

«Med døden til følge» er tittelen på utstillingen som Svalbard Museum, Sysselmannen på Svalbard og Riksantikvaren har satt sammen. Den presenterer de senere års arkeologiske utgravninger av hvalfangergraver og problematiserer klimaendringenes innvirkninger på kulturminner på Svalbard. Utstillingen står ut januar 2018.

Åpningstider
-Høst/vinter 2017

Alle dager
1. Oktober – 31. Januar, 12:00-17:00

1. Februar – 30. September, 10:00-17:00

MUSEUMSBUTIKK
Gaver og litteratur

Ta turen innom butikken når du besøker vår utstilling!

Svalbard Museums skrifter
Svalbard Museums Skrifter nr 1 «Norske fangstmenns overvintringer på Svalbard og Jan Mayen 1795-1973» og nr 2 «Fangsthytter på Svalbard 1794-2015» selges på Svalbard Museum.

Bøkene sendes fra museets lager i Tromsø for å spare kjøperne for ekstra pakkeporto fra Svalbard.
Porto på sending av disse bøkene, fra Tromsø, er for tiden kr 190,-
Bøkene koster kr 498.- per stk og kan også kjøpes på Tromsø Museum og Bokhuset Libris i Tromsø.

«Norske fangstmenns overvintringer på Svalbard og Jan Mayen 1795-1973» kom i 2014 og er et samlet opptrykk i stort format alle Odd Lønøs 10 artikkler i Polarboken.

«Fangsthytter på Svalbard 1794-2015» av Per Kyrre Reymert og Oddleif Moen kom i 2015 og blir omtalt i den kommende utgaven av Polarboken.

POLARLITTERATUR
Museumsbutikken tilbyr et rikholdig utvalg av polar- og Svalbard-litteratur.
Vi er til enhver tid oppdaterte på nye bøker.

SOUVENIRER, POSTKORT, KART
Butikken har et stort utvalg av kvalitetssuvenirer som fossiler, smykker og håndverksprodukter. Mye av dette er tilvirket av lokale produsenter. I butikken får du også kjøpt kart og postkort med motiv fra Svalbard.

Kontakt oss for mer informasjon.