ANSATTE

Direktør
Tora Hultgreen
Tlf. 79 02 64 94
tora@svalbardmuseum.no

Tora Hultgreen har doktorgrad i arktisk arkeologi fra Universitetet i Tromsø. Hennes spesialfelt er den russiske fangstperioden på Svalbard. Siden 2007 har Tora vært direktør ved Svalbard Museum. Tora har deltatt i utgravninger og registreringer av arkeologiske kulturminner på Svalbard siden 1992. Fra 2010 medlem av «Skjelettutvalget», et utvalg av « Den Nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora». Fra 2016 medlem av styret i Norges Museumsforbund.

Konservator /formidlingsleder
Herdis Lien
Tlf. 79 02 64 96
herdis@svalbardmuseum.no

Cand.philol med hovedfag i etnomusikologi fra Universitetet i Bergen. Har også historie, formgiving og pedagogikk i fagkretsen. Kommer fra Møsstrond i øvre Telemark.
Begynte å jobbe på Svalbard Museum i 2004, og har historiske foto og fangstmannshistorie som spesialfelt. Leder av formidlingsdelen ved museet og har ansvar for fotosamlingen.

Konservator NKF-N
Sander Solnes
Tlf. 79 02 64 95
sander@svalbardmuseum.no

Utdannet konservator NKF-N fra Konservatorskolen på det Kongelige Kunstakademi i København. Han har vært ved Svalbard Museums magasin siden 2005, og er ansvarlig for gjenstandssamlingen og leder for konservering og katalogisering på Svalbard museum.

Prosjekt-medarbeider/Museums tekniker
Erlend Jensen Sandvoll
Tlf. 79 02 64 89
erlend@svalbardmuseum.no

Erlend er fagoperatør i kjemisk/teknisk industri.
Han er fra Vidrek i Narvik kommune. Erlend jobber med katalogisering av gjenstander i museets samling og teknisk vedlikehold av utstillingen. Han begynte å arbeide i Svalbard Museum i april 2015.

Renholder
Aeo Fredheim
post@svalbardmuseum.no

Aeo kommer fra Thailand og har bodd i Longyearbyen siden år 2000.
Hun har hele ansvaret for renholdet i utstillingen på Svalbard Museum, og hun har også en 50 % stilling som renholder på Longyearbyen Sykehus.

Foto av Arkeolog Mikael Amadeus Bjerkestrand

Registrator
Mikael Amadeus Bjerkestrand

Bachelor i arkeologi.
Mikael arbeider med handtering, katalogisering, magasinering og bevaring av gjenstander.

Registrator
Katja Eklund
katja@svalbardmuseum.no

Bachelor i arkeologi og konservering.
Opprinnelig fra Tyskland.
Katja har jobbet på Svalbard Museum siden 2010, og her har hun ansvar for handtering, katalogisering, magasinering og bevaring av gjenstandene.

Bilde av Kontormedarbeider Hanna Halvarsson

Kontormedarbeider
Hanna Halvarsson
Tlf: 79026492
kontor@svalbardmuseum.no

Bachelor i Marin Økologi.
Hanna har jobbet på Svalbard Museum siden 2016.
Hun jobber med administrasjon og i skranken.

Foto av Prosjektleder Bente Rønning. Bente jobber med forprosjekt nasjonalparksenter på Svalbard

Prosjektleder
Bente Rønning
Tlf. 79 02 64 97
nasjonalparksenter@svalbardmuseum.no

Bente har en mastergrad i geografi fra NTNU i Trondheim. I de siste 8 år har hun jobbet i Miljødirektoratet med koordinering av besøkssenter for nasjonalparkene og med verdiskapingsprosjekt.
Hun er engasjert i et år for å jobbe med forprosjekt nasjonalparksenter på Svalbard.