ANSATTE

Direktør
Tora Hultgreen
Tlf. 79 02 64 94
tora@svalbardmuseum.no

Tora Hultgreen har doktorgrad i arktisk arkeologi fra Universitetet i Tromsø. Hennes spesialfelt er den russiske fangstperioden på Svalbard. Siden 2007 har Tora vært direktør ved Svalbard Museum. Tora har deltatt i utgravninger og registreringer av arkeologiske kulturminner på Svalbard siden 1992. Fra 2010 medlem av «Skjelettutvalget», et utvalg av « Den Nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora».

Konservator /formidlingsleder
Herdis Lien
Tlf. 79 02 64 96
herdis@svalbardmuseum.no

Cand.philol med hovedfag i etnomusikologi fra Universitetet i Bergen. Har også historie, formgiving og pedagogikk i fagkretsen. Kommer fra Møsstrond i øvre Telemark.
Begynte å jobbe på Svalbard Museum i 2004, og har historiske foto og fangstmannshistorie som spesialfelt. Leder av formidlingsdelen ved museet og har ansvar for fotosamlingen.

Konservator NKF-N
Sander Solnes
Tlf. 79 02 64 95
sander@svalbardmuseum.no

Utdannet konservator NKF-N fra Konservatorskolen på det Kongelige Kunstakademi i København. Han har vært ved Svalbard Museums magasin siden 2005, og er ansvarlig for gjenstandssamlingen og leder for konservering og katalogisering på Svalbard museum.

Skrankeleder / sekretær
Anna Lena Ekeblad
Tlf. 79 02 64 92
kontor@svalbardmuseum.no

Utdannet arktisk guide i Kiruna, Sverige, og har lang guideerfaring på Svalbard. Født i Sverige, men har bodd i Longyearbyen siden 1995.
Anna Lena har vært ansatt på Svalbard Museum siden 2004 og har ansvaret for museumsbutikken.

Sekretær
Hege Evensen Hjelløkken
Tlf. 79 02 64 93
forkontor@svalbardmuseum.no

Utdannet sykepleier fra Rena i Østerdalen.
Arbeider som kontor- og servicemedarbeider. Hun fungerer like godt i arkivlandskap som i museumsbutikken og trives godt i begge situasjoner. Hege begynte hos Svalbard Museum i mars 2014.

Prosjektmedarbeider
Birgitte M. Fjørtoft
Tlf. 79 02 64 97
birgitte@svalbardmuseum.no

Master i arkeologi, med spesialisering i historisk arkeologi.
Er fra Fjørtofta i Møre og Romsdal, og har jobbet ved Svalbard Museum siden april 2015.
Birgitte jobber med katalogisering og publisering av gjenstander fra den russiske overvintringsperioden.

Prosjekt-medarbeider/Museums tekniker
Erlend Jensen Sandvoll
Tlf. 79 02 64 97
erlend@svalbardmuseum.no

Erlend er fagoperatør i kjemisk/teknisk industri.
Han er fra Vidrek i Narvik kommune. Erlend jobber med katalogisering av gjenstander i museets samling og teknisk vedlikehold av utstillingen. Han begynte å arbeide i Svalbard Museum i april 2015.

Renholder
Aeo Fredheim
post@svalbardmuseum.no

Aeo kommer fra Thailand og har bodd i Longyearbyen siden år 2000.
Hun har hele ansvaret for renholdet i utstillingen på Svalbard Museum, og hun har også en 50 % stilling som renholder på Longyearbyen Sykehus.

I permisjon
Registrator
Katja Eklund

Bachelor i arkeologi og konservering.
Opprinnelig fra Tyskland.
Katja har jobbet på Svalbard Museum siden 2010, og her har hun ansvar for handtering, katalogisering, magasinering og bevaring av gjenstandene.