ANSATTE

Direktør
Tora Hultgreen
Tlf. 79 02 64 94
tora@svalbardmuseum.no

Tora Hultgreen har doktorgrad i arktisk arkeologi fra Universitetet i Tromsø. Hennes spesialfelt er den russiske fangstperioden på Svalbard. Siden 2007 har Tora vært direktør ved Svalbard Museum. Tora har deltatt i utgravninger og registreringer av arkeologiske kulturminner på Svalbard siden 1992. Fra 2010 medlem av «Skjelettutvalget», et utvalg av « Den Nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora».

Konservator /formidlingsleder
Herdis Lien
Tlf. 79 02 64 96
herdis@svalbardmuseum.no

Cand.philol med hovedfag i etnomusikologi fra Universitetet i Bergen. Har også historie, formgiving og pedagogikk i fagkretsen. Kommer fra Møsstrond i øvre Telemark.
Begynte å jobbe på Svalbard Museum i 2004, og har historiske foto og fangstmannshistorie som spesialfelt. Leder av formidlingsdelen ved museet og har ansvar for fotosamlingen.

Konservator NKF-N
Sander Solnes
Tlf. 79 02 64 95
sander@svalbardmuseum.no

Utdannet konservator NKF-N fra Konservatorskolen på det Kongelige Kunstakademi i København. Han har vært ved Svalbard Museums magasin siden 2005, og er ansvarlig for gjenstandssamlingen og leder for konservering og katalogisering på Svalbard museum.

Skrankeleder / sekretær
Anna Lena Ekeblad
Tlf. 79 02 64 92
kontor@svalbardmuseum.no

Utdannet arktisk guide i Kiruna, Sverige, og har lang guideerfaring på Svalbard. Født i Sverige, men har bodd i Longyearbyen siden 1995.
Anna Lena har vært ansatt på Svalbard Museum siden 2004 og har ansvaret for museumsbutikken.

Kontormedarbeider
Hege Evensen Hjelløkken
Tlf. 79 02 64 93
forkontor@svalbardmuseum.no

Utdannet sykepleier fra Rena i Østerdalen.
Arbeider som kontor- og servicemedarbeider. Hun fungerer like godt i arkivlandskap som i museumsbutikken og trives godt i begge situasjoner. Hege begynte hos Svalbard Museum i mars 2014.

Prosjektmedarbeider
Birgitte M. Fjørtoft
Tlf. 79 02 64 97
birgitte@svalbardmuseum.no

Master i arkeologi, med spesialisering i historisk arkeologi.
Er fra Fjørtofta i Møre og Romsdal, og har jobbet ved Svalbard Museum siden april 2015.
Birgitte jobber med katalogisering og publisering av gjenstander fra den russiske overvintringsperioden.

Prosjekt-medarbeider/Museums tekniker
Erlend Jensen Sandvoll
Tlf. 79 02 64 97
erlend@svalbardmuseum.no

Erlend er fagoperatør i kjemisk/teknisk industri.
Han er fra Vidrek i Narvik kommune. Erlend jobber med katalogisering av gjenstander i museets samling og teknisk vedlikehold av utstillingen. Han begynte å arbeide i Svalbard Museum i april 2015.

Renholder
Aeo Fredheim
post@svalbardmuseum.no

Aeo kommer fra Thailand og har bodd i Longyearbyen siden år 2000.
Hun har hele ansvaret for renholdet i utstillingen på Svalbard Museum, og hun har også en 50 % stilling som renholder på Longyearbyen Sykehus.

I permisjon
Registrator
Katja Eklund

Bachelor i arkeologi og konservering.
Opprinnelig fra Tyskland.
Katja har jobbet på Svalbard Museum siden 2010, og her har hun ansvar for handtering, katalogisering, magasinering og bevaring av gjenstandene.

Registrator
Mikael Amadeus Bjerkestrand

Bachelor i arkeologi.
Mikael arbeider med handtering, katalogisering, magasinering og bevaring av gjenstander.