STYRET

Stiftelsen har et styre som er stiftelsens øverste organ. Styret skal bestå av seks eller syv medlemmer med personlige varamedlemmer. Styre og vararepresentanter velges for fire år av gangen. Lengste funksjonstid er åtte år med mindre et flertall i styret og et flertall av stifterne finner at det foreligger særlige grunner for å fravike dette.

Styreleder: Håvar Fjerdingøy (Store Norske Spitsbergen Kulkompani)
Vara: Sveinung Lystrup Thesen. Oppnevnt av Store Norske Spitsbergen Kulkompani

Nestleder: Nina Frisak (Sysselmannen på Svalbard)
Vara: Per Kyrre Reymert. Oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard

Styremedlem: Kristin Furu Grøtting (Longyearbyen lokalstyre)
Vara: Espen Klungseth Rotevatn. Oppnevnt av Longyearbyen lokalstyre

Styremedlem: Stine H Teigen (Longyearbyen lokalstyre)
Vara: Torgeir Prytz.  Oppnevnt av Longyearbyen lokalstyre

Styremedlem: Kim Holmén (Norsk Polarinstitutt)
Vara: Åshild Ø. Pedersen.  Oppnevnt av Norsk Polarinstitutt

Styremedlem: Frank Nilsen (Universitetssenteret på Svalbard)
Vara: Pernille Bronken Eidesen. Oppnevnt av Universitetssenteret på Svalbard

Ansattrepresentant: Mikael A. Bjerkestrand

Vara: Herdis Lien

Observatør Sysselmannen på Svalbard: Lise Loktu