HISTORICAL ARCHIVE

I Svalbard Museums samlinger befinner det seg en rekke arkivdokumenter. Det er blant annet hytte- og dagbøker, brevutvekslinger, foreningsdokumenter og annen dokumentasjon fra aktører som har vært aktive på Svalbard og i Longyearbyen de siste 100 år.

Her kan du bla i og lese noen av ferdige dokumentene

Svalbard Museum har startet arbeidet med å rydde, systematisere og digitalisere disse dokumentene for å gjøre dem bedre tilgjengelige for publikum og forskning.
Det arbeides med å legge inn arkivet vårt i den elektroniske arkiv databasen Asta.

Se Arkivportalen.