Åpningstider/opening hours

Alle dager/Every day *  1000–1700

 

* Unntatt 1. og2. januar, 17. mai, 24.,25.,26. desember
* Except January 1st, 2nd, May 17th, December 24th, 25th, 26th.

Priser/prices

2022
Voksen/adult                                           NOK 100
Barn/children 7–16 år                              NOK  20
Barn/children under 7 år                         NOK 0/free
Årskort/museum pass (fra dato til dato) NOK 250

Ekstra-åpning utenfor ordinære åpningstider: billett pr. person + kr. 1500 for de to første timene. For ekstra-åpning utover to timer påløper kr. 500 i tillegg pr. påbegynte time. Vennligst kontakt oss god tid i forkant.

Extra opening outside of regular hours:
Ticket pr person + NOK 1500 (2 hrs). After 2 hours, NOK 500 pr started hour. Please contact us well in advance.

 

2023
Voksen/adult                                           NOK150
Barn under 18 år/Children under 18 yrs NOK 0
Årskort/Museum pass (fra dato til dato) NOK 250
Studenter/students *                              NOK 100
Fastboende/local residents *                  NOK 50
Ledsagere i ledsagerordning *    kr 0

* Studentbevis/bostedsbevis/alkoholkort/ledsagerbevis må framlegges
* student legitimation/proof of local residency/ledsagerbevis must be presented

Grupper/groups:
Kontakt oss for gruppepriser og gruppebestilling (min. 15 betalende)
Contact us for group bookings and group prices (min. 15 fully paying guests)

Ekstra-åpning / opening outside hours
Vi kan åpne utenfor ordinære åpningstider dersom det passer deg og din gruppe bedre. Kontakt oss i god tid./We are happy to open the museum outside regular opening hours. Please contact us beforehand.

Pris/price:
Billett pr. person + kr. 1800 for de 2 første timene.
Etter 2 timer: kr. 500 i tillegg pr. påbegynte time.

Ticket pr person + NOK 1800 for 2 hours.
After 2 hours: NOK 500 pr hour started.