Forfatter: admin

Selvskuddskassen

Fra slutten av 1890-tallet og fram til 1941 hadde overvintringsfangsten sin storhetstid. Nesten 400 personer drev fangst i disse årene. Til sammen utgjorde dette over 1000 overvintringer. Overvintringsfangsten var i hovedsak fangst på pelsdyr.
Flere typer fangstredskaper har vært i bruk. En av de mest effektive var selvskuddskassen. Det finnes flere av disse i museets samling, og noen få står fremdeles ute i terrenget som et minne om en tid som er forbi. Hør Per Kyrre Reymert fortelle om denne oppfinnelsen her:

Film: Dan Celius/Per Kyrre Reymert