Et fangstår på Svalbard.

Alene, sammen med fangstkameratene eller med kone og barn.

Det er mye som skal forberedes, kjøpes inn og fraktes opp.

Hva koster billetten opp til Svalbard? Hvor mange kilo mel og erter skal bli med?

Er det lov å sanke drivtømmer? Blir det gode priser på skinnauksjoner etterpå?

Året er travelt og preget av samarbeid om transport, utstyr, proviant og hytter. Kontakt med familien og venner opprettholdes via telegram og brevpost. Noen ganger er kone og barn med på overvintringer. Alle blir sysselsatt og får med seg minner for livet.

Svalbard Museum inviterer alle til et dykk inn i arkivet. Arkiver med dokumenter fra 1882-1980 med mange år med overvintringer fra flere fangstmenn og deres familier. Arkivene inneholder dagbøker, barndomsminner, korrespondanse og dyreliv- og værobservasjoner. Det er også samarbeidsavtaler, kjøpekontrakter, regnskapsdokumenter og oppgjør m.m.

Dokumentene er skannet og arkivert på Svalbard Museum og kan utforskes på Arkivportalen.no ved å klikke på de digitaliserte elementene.

Svalbard Museum ønsker  god lesing!

Direktelenke arkiver på Arkivportalen.no:

Hilmar Nøis

Peter Paulsen Nøis

Martin Pettersen

Johannes Kaps Normann Nøis

Johan Nilsen

Daniel Nøis

Peder Pedersen

Hansine Hansen

Hanna Aa

Av Katja Eklund, registrator Svalbard Museum