Fra Jan Mayen til Kapp Wijk

Disse rammene ble laget av fangstmann Arthur Oxaas (1888-1974) under hans overvintring på Jan Mayen i 1917. Han satt i mørke uværskvelder og skar dem sirlig ut av drivved.
Senere overvintret han i mange år på Kapp Wijk, og hadde rammene med seg dit.
I rammene hadde han bilder fra aviser og ukeblader, ofte av kongefamilien. Den ene har fungert som kalender, med utskiftbare kort for dag, måned og år. Kortene var lagd av tomme sigarettesker.

Vi har 3 av disse i samlingen. Den siste henger i Harald Soleims hytte på Kapp Wijk.
Rammene ble funnet i en pappeske i fjæra ved Kapp Wijk i 1963. Noen hadde rasert hytta, knust og kastet ut inventaret. Finneren reparerte rammene og ga dem til museet.

Arthur Oxaas var født i Tromsø i 1888. Helt fra barndommen av var det fangstlivet som fristet, og sammen med andre gutter var han stadig på havna og så på at fangstskutene ble rustet ut. Som 14-åring fikk han være med på sin første selfangsttur. Det ble en hard erfaring for gutten, som lovte seg selv at dette var første og siste tur til Ishavet.

Slik gikk det ikke. Allerede tre år etterpå mønstret han på en ny skute, og etter et par år på sommerfangst bestemte han seg for å prøve overvintringsfangsten. Han fikk være med Petter Trondsen sin ekspedisjon til østsiden av Svalbard. Området som ble valgt var Dianabukta på Edgeøya og Halvmåneøya.

Selv om denne første vinteren var strabasiøs, mistet han ikke lysten på Svalbard. Den neste overvintringen foregikk i Bellsund, og senere gikk det slag i slag med overvintringer fra Flathuken i nord til Calypsobyen i sør, i tillegg til en vinter på Bjørnøya og en på Jan Mayen.

Han slo etter hvert seg til ro på Kapp Wijk. Der fikk han også selskap av sin kone Anna. Arthur Oxaas ble på Kapp Wijk til 1947, bare avbrutt av krigen.

Etter at Oxaas forlot Kapp Wijk, sto hyttene tomme og ble tidvis plyndret av forbipasserende. Rammene ble funnet i 1963 i en eske som lå slengt i fjæra. Finneren restaurerte de, og gav de seinere til Svalbard Museum.

Se mer i Digitalt Museum:

https://digitaltmuseum.no/search/?aq=name%3A%22559F544C-89DE-4820-B681-BE80F24E6C3F%22

Les også gjerne boka Arthur Oxaas ga ut: «Svalbard var min verden». Den finnes i Nasjonalbiblioteket:

https://www.nb.no/items/30f3876fc377e027410576510dc7c14c?page=211&searchText=svalbard%20var%20min%20verden

     

 

av Herdis Lien, konservator/formidlingsleder ved Svalbard Museum