GASS- OG OLJELETING

Boring etter gass ved Blåhuken 1965. Foto: Svalbard Museum

Det første forsøket på gassleting skjedde i 1920. Engelske Nothern Petroleum Syndicate boret på Finneset i Green Harbour, med seg hadde de oljeekspert Reynolds. Problemet var at de boret på Store Norske Spitsbergen Kulkompanis felt og måtte forlate stedet etter ordre fra direktør Karl Bay.

Men oljehistorien på Svalbard startet ikke på alvor før Norsk Polar Navigasjons boring i Grønfjorden i 1963. Denne boringen ble foretatt med relativt enkelt utstyr. Riggen var av det enkle slaget med en hjemmelagd utblåsningsventil.

Fra 1963 og til i dag er det boret 17 letebrønner uten at det er gjort drivverdige funn. I 1980- 90 årene er det gjort omfattende undersøkelser med land- og sjøseismikk. Konklusjonen er at leteboring er uinteressant på nåværende tidspunkt.

Av Per Kyrre Reymert