BARENTSBURG, PYRAMIDEN OG GRUMANT

Den russiske kullgruvevirksomheten går tilbake til 1913. Den store satsingen på kulldrift kom i gang fra slutten av 1920 og begynnelsen av 1930- årene da Trust Arktikugol kjøpte Barentsburg, Pyramiden og Grumant.

Pyramiden
Pyramiden rundt 1980. Foto Astor Ernstsen

Russere kjøpte Pyramiden av svenskene i 1926. Her var det kun undersøkelsesdrift før krigen. Fra 1948 ble stedet gjenreist. Pyramiden var et familiesamfunn der det på det meste bodde over 1000 mennesker. Der var skole, barnehage, hotell, svømmehall og kulturhus.  I Grumant var det litt russisk kullgruvedrift fra 1920 – 26 og fra 1931 til 1941. Stedet ble gjenoppbygd fra 1947. Det er dårlige havneforhold utenfor Grumantbyen, og det ble derfor anlagt en jernbane for å transportere kullet vestover til Coles Bay, der utskipingskaia lå. Grumant ble nedlagt i 1961 og Pyramiden i 1998.

Antallet russere økte fra 1200 i 1947 til 2500 i 1955. Gjenreisningen av de russiske gruvebyene ble gjennomført svært effektivt og med stor kraft.

Driften opprettholdes fremdeles i Barentsburg og i dag bor der i underkant av 600 mennesker.  Stedet har et karakteristisk russisk preg med regulerte boligblokker og gateløp. Daganlegget til gruven, lagerplassen for kullet og skipningskaia ligger midt i sentrum. Barentsburg har helikopterbase, sports- og kulturhus, fjøs, drivhus, forskningsstasjon, museum, suvenirbutikk, sykestue og barnehage. På forskningsstasjonen jobber arkeologer, meteorologer, geofysikere og glasiologer i løpet av sommersesongen. Barentsburg har et russisk konsulat.

Av Per Kyrre Reymert