TURISME I DAG

Svalbard er i dag en eksotisk og mangfoldig destinasjon som tiltrekker både norske og utenlandske besøkende. I Longyearbyen er en rekke turoperatører, aktivitetstilbydere og overnattings- og serveringssteder etablert for å selge de gode svalbardopplevelsene. Før 1990 var organisert reiseliv så godt som ikke-eksisterende. Myndighetene var nokså restriktive overfor utvikling av turisme på Svalbard. Holdningene snudde fordi reiselivet kunne bidra til å skape nye arbeidsplasser og stabilitet i Longyearsamfunnet. Reiselivet på Svalbard har de siste 10-15 årene vokst i omfang både sesongmessig og i geografisk utbredelse. I underkant av 30 000 turister besøker Longyearbyen i løpet av et år. I tillegg til dette svarer den oversjøiske cruiseturismen for om lag like mange, inkludert mannskap. Svalbard er blitt et reisemål med variert og velorganisert turisme. Til tross for synlig vekst utgjør likevel svalbardturismen små tall. Trafikken til Longyearbyen representerer for eksempel mindre enn én prosent av det totale reiselivet på Nordkalotten. Økt turisme kan innebære miljøproblemer. Slitasje på vegetasjon og kulturminner, støy og forurensing er noen av farene. Det offentlige har en uttalt målsetting om at Svalbard skal være ett av verdens best bevarte villmarksområder. Er dette en realistisk målsetning? Kan moderne reiseliv både fokusere på lønnsomhet og miljøvennlighet? For det lokale reiselivet oppleves ikke målsettingen som umulig. Den kan innfris ved en god organisering, målrettet satsning og tett dialog med miljøvernmyndighetene. Spørsmålet blir om dette er tilstrekkelig for at Svalbard i fremtiden blir betraktet som den siste uberørte villmark?

Av Tove Eliassen