HVALROSS

Hvalross på stranden. Foto Svalbard Museum

Hvalrossen er den største av selene i våre farvann. Voksne hanner kan bli godt over 3 m lange og veie oppimot 2 tonn. Hunnene er betydelig mindre. De veier maksimalt halvparten av hannene. Begge kjønn er utstyrt med to støttenner. Hos hannene kan disse bli over en meter lange og veie over 5 kg.

Hvalrossene er ekstremt sosiale dyr. De ligger tett inntil og av og til oppå hverandre i større eller mindre grupper når de hviler seg på land eller isen. Det er gjerne to typer av slike grupper. En med bare hanner eller blandingsflokker med både hunner, kalver og hanner. Hvalross kan dykke ned til 400 m og holde pusten i over 40 minutter. Mesteparten av dykkingen forgår på mye grunnere vann hvor den finner det meste av maten sin. Hvalrossene spiser hovedsakelig muslinger som de finner ved hjelp av sine følsomme værhår. De suger ut de bløte delene av muslingene og spytter ut skallet før de svelger. Hvalross spiser også snegler, krabber, fisk, og ringsel. Hvalrosshunnene får første unge når de er rundt 10 år gamle. Ungen er med mora i 2-3 år. Det går 3 år mellom hver fødsel. Hannene blir kjønnsmodne omtrent ved samme alder som hunnene. Det er konkurranse om hunnene. Derfor får ikke de unge hannene delta i parringen før de er rundt 15 år gamle. Hvalrossene kan bli opptil 40 år gamle.

By Kit Kovacs/Christian Lydersen