PLANTER

Vegetasjonen på Svalbard er sterkt påvirket av næringstransporten fra hav til land. Dette gjør at de frodige områdene under fuglefjellene klart skiller seg ut fra omliggende områder. I tillegg til denne påvirkningen fra havet, er det berggrunn, snøakkumulering og tilgjengelig fuktighet i grunnen som mest påvirker floraen innen de tre bioklimatiske sonene.

Svalbardvalmue. Foto Svalbard Museum

På Svalbard kjennetegnes den mellomarktiske sonen av kantlyng, med reinrose i de tørrere partiene. I fuktigere områder forekommer moserike gress- og frytle-heier, samt den karakteristiske hvite snøullen. Spredte individer av reinrose samt tuer av blant andre rødsildre, tuesildre, fjellsmelle og svalbardvalmue er typisk for tørre rabber der vegetasjonen ikke lenger er sammenhengende. I den nordarktiske tundraen er det mose- og lavrike polarviersamfunn som utgjør den mest karakteristiske vegetasjonstypen. I polarørkenen dekker vegetasjonen bare en meget liten del, og kjennetegnes av lav, mose og svalbardvalmuen.

Av Ingibjörg S. Jonsdottir og Sigmund Spjelkavik