ANSATTE

Direktør
Tora Hultgreen
Tlf. 79 02 64 94
tora@svalbardmuseum.no

Tora Hultgreen har doktorgrad i arktisk arkeologi fra Universitetet i Tromsø. Hennes spesialfelt er den russiske fangstperioden på Svalbard. Tora har deltatt i utgravninger og registreringer av arkeologiske kulturminner på Svalbard siden 1992. Hun har fra 2010 vært medlem av «Skjelettutvalget», et utvalg av « Den Nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora». Hun har også vært medlem av styret i Norges Museumsforbund siden 2016.
Siden 2007 har Tora vært direktør ved Svalbard Museum.

Kontorleder
Hilde Rokkan
Tlf. 79 02 64 92
kontor@svalbardmuseum.no

Hilde Rokkan er utdannet bibliotekar fra Statens bibliotek- og informasjonshøgskole i Oslo. Hun har også utdanning innen offentlig ledelse og administrasjon. Hilde har jobbet som biblioteksjef ved Rana bibliotek siden 2000, og siden 2016 vært fast ansatt som kultursjef i Rana kommune. På museet har hun bl.a. ansvar for bestillinger, regnskap, drift av resepsjon og museumsbutikk.
Hun begynte i jobben som kontorleder ved Svalbard museum i Oktober 2018.

Konservator /formidlingsleder
Herdis Lien
Tlf. 79 02 64 96
herdis@svalbardmuseum.no

Cand.philol med hovedfag i etnomusikologi fra Universitetet i Bergen. Har også historie, formgiving og pedagogikk i fagkretsen.
Herdis har historiske foto og fangstmannshistorie som spesialfelt. Hun er leder av formidling ved museet og har ansvar for fotosamlingen.
Herdis begynte å jobbe på Svalbard Museum i 2004.

Konservator NKF-N
Sander Solnes
Tlf. 79 02 64 95
sander@svalbardmuseum.no

Utdannet konservator NKF-N fra Konservatorskolen på det Kongelige Kunstakademi i København. Sander er ansvarlig for gjenstandssamlingen og er leder for konservering og katalogisering på Svalbard museum.
Han har vært ved Svalbard Museums magasin siden 2005.

Registrator
Katja Eklund
Tlf. 79026493
katja@svalbardmuseum.no

Bachelor i arkeologi og konservering.
Katja har ansvar for håndtering, katalogisering, magasinering og bevaring av gjenstandene. Hun jobber også med historisk arkiv.
Katja har jobbet på Svalbard Museum siden 2010.

Foto av Arkeolog Mikael Amadeus Bjerkestrand

Arkeolog/ Prosjektmedarbeider
Mikael Amadeus Bjerkestrand
Tlf. 79026489
registrator1@svalbardmuseum.no

Bachelor i arkeologi.
Mikael arbeider med håndtering, katalogisering, magasinering og bevaring av arkeologiske gjenstander. Han utfører også arkeologiske oppdrag.
Mikael er også museets tekniker.
Han har jobbet på museet siden 2016.

Rådgiver
Anastasia Gorter
Tlf. 79026491
anastasia@svalbardmuseum.no

Diplom i språk og kulturhistorie fra Universitetet i Arkhangelsk (Pomoruniversitetet).
Bibliotekar og statsautorisert tolk.
Anastasia arbeider med russiske historiske kilder fra russiske fangststasjoner.
Hun har jobbet på Svalbard Museum siden januar 2019.

Resepsjonist
Olena Hindseth
Tlf. 79026490
post@svalbardmuseum.no

Ph.D. i pedagogikk
Hun tok regnskaps grunnutdanning i 2017 og studerer nå ledelse, markedsføring og økonomi.
Olena har jobbet på Svalbard Museum siden 2013