ANSATTE

Direktør
Eystein Markusson
Tlf. 450 35 418 / 79 02 64 98
eystein.markusson@svalbardmuseum.no

Kontorleder
Anita Utsi
Tlf. 79 02 64 92
kontor@svalbardmuseum.no

Forsker
Tora Hultgren
Tlf. 79 02 64 94
tora@svalbardmuseum.no

Foto av Arkeolog Mikael Amadeus Bjerkestrand

Arkeolog/prosjektmedarbeider
Mikael Amadeus Bjerkestrand
Tlf. 79 02 64 91
mikael@svalbardmuseum.no

Bachelor i arkeologi.
Mikael arbeider med håndtering, katalogisering, magasinering og bevaring av arkeologiske gjenstander. Han utfører også arkeologiske oppdrag.
Han har jobbet på museet siden 2016.

Samlingsansvarlig (vikar)
Trygve Røysland
Tlf. 79 02 64 93
trygve.roysland@svalbardmuseum.no

Resepsjonist
Marita Sofienlund Olsen
Tlf. 79 02 64 90
post@svalbardmuseum.no

Marita er fast ansatt i resepsjonen og er en av de som de besøkende møter når de kommer til Svalbard Museum.

Marita har jobbet på Svalbard Museum siden 2018.

Resepsjonist
Alëna Kachurina
Tlf. 79 02 64 90
post@svalbardmuseum.no

Alëna er fast ansatt i resepsjonen og er en av de som de besøkende møter når de kommer til Svalbard Museum.

Alëna har jobbet på Svalbard Museum siden 2020.

Renholder
Nittaya Inyai

post@svalbardmuseum.no

Nittaya er renholder ved Svalbard Museum og sørger for å holde museet rent og pent for både besøkende og ansatte.

Nittaya har jobbet på Svalbard Museum siden 2018.

Renholder
Somkit Sinpru

post@svalbardmuseum.no

Somkit er renholder ved Svalbard Museum og sørger sammen med Nittaya for å holde museet rent og pent for både besøkende og ansatte.

Somkit har jobbet på Svalbard Museum siden 2021.