ANSATTE

Direktør
Tora Hultgreen
Tlf. 79 02 64 94
tora@svalbardmuseum.no

Tora Hultgreen har doktorgrad i arktisk arkeologi fra Universitetet i Tromsø. Hennes spesialfelt er den russiske fangstperioden på Svalbard. Tora har deltatt i utgravninger og registreringer av arkeologiske kulturminner på Svalbard siden 1992. Hun har fra 2010 vært medlem av «Skjelettutvalget», et utvalg av « Den Nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora». Hun har også vært medlem av styret i Norges Museumsforbund siden 2016.
Siden 2007 har Tora vært direktør ved Svalbard Museum.

Kontorleder
Anita Utsi
Tlf. 79 02 64 92
kontor@svalbardmuseum.no

Konservator/formidlingsleder
Herdis Lien
Tlf. 79 02 64 96
herdis@svalbardmuseum.no

Cand.philol med hovedfag i etnomusikologi fra Universitetet i Bergen. Har også historie, formgiving og pedagogikk i fagkretsen.
Herdis har historiske foto og fangstmannshistorie som spesialfelt. Hun er leder av formidling ved museet og har ansvar for fotosamlingen.
Herdis begynte å jobbe på Svalbard Museum i 2004.

Konservator NKF-N
Sander Solnes
Tlf. 79 02 64 95
sander@svalbardmuseum.no

Utdannet konservator NKF-N fra Konservatorskolen på det Kongelige Kunstakademi i København. Sander er ansvarlig for gjenstandssamlingen og er leder for konservering og katalogisering på Svalbard museum.
Han har vært ved Svalbard Museums magasin siden 2005.

Registrator
Katja Eklund
Tlf. 79 02 64 93
katja@svalbardmuseum.no

Bachelor i arkeologi og konservering.
Katja har ansvar for håndtering, katalogisering, magasinering og bevaring av gjenstandene. Hun jobber også med historisk arkiv.
Katja har jobbet på Svalbard Museum siden 2010.

Foto av Arkeolog Mikael Amadeus Bjerkestrand

Arkeolog/prosjektmedarbeider
Mikael Amadeus Bjerkestrand
Tlf. 79 02 64 91
mikael@svalbardmuseum.no

Bachelor i arkeologi.
Mikael arbeider med håndtering, katalogisering, magasinering og bevaring av arkeologiske gjenstander. Han utfører også arkeologiske oppdrag.
Mikael er også museets tekniker.
Han har jobbet på museet siden 2016.

Resepsjonist
Marita Sofienlund Olsen
Tlf. 79 02 64 90
post@svalbardmuseum.no

Marita er fast ansatt i resepsjonen og er en av de som de besøkende møter når de kommer til Svalbard Museum.

Marita har jobbet på Svalbard Museum siden 2018.

Resepsjonist
Alëna Kachurina
Tlf. 79 02 64 90
post@svalbardmuseum.no

Alëna er fast ansatt i resepsjonen og er en av de som de besøkende møter når de kommer til Svalbard Museum.

Alëna har jobbet på Svalbard Museum siden 2020.

Renholder
Nittaya Inyai

post@svalbardmuseum.no

Nittaya er renholder ved Svalbard Museum og sørger for å holde museet rent og pent for både besøkende og ansatte.

Nittaya har jobbet på Svalbard Museum siden 2018.

Renholder
Jureenporn Takrudsong “Bowie”

post@svalbardmuseum.no

Bowie er renholder ved Svalbard Museum og sørger sammen med Nittaya for å holde museet rent og pent for både besøkende og ansatte.

Bowie har jobbet på Svalbard Museum siden 2019.