STYRET

Stiftelsen har et styre som er stiftelsens øverste organ. Styret skal bestå av 6 eller 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styre og vararepresentanter velges for 4 år av gangen. Lengste funksjonstid er 8 år med mindre et flertall i styret og et flertall av stifterne finner at det foreligger særlige grunner for å fravike dette.

Styreleder: Håvar Fjerdingøy (SNSK)
Vara: Sveinung Lystrup Thesen. Oppnevnt av Store Norske Spitsbergen Kulkompani.

 

Nestleder: Nina Frisak (SMS)
Vara: Per Kyrre Reymert. Oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard.

Styremedlem: Kristin Furu Grøtting (LL)
Vara: Espen Klungseth Rotevatn. Oppnevnt av Longyearbyen Lokalstyre

Styremedlem: Mats V. Wilmann (LL)
Vara: Stine H. Teigen.  Oppnevnt av Longyearbyen Lokalstyre.

Styremedlem: Kim Holmén (NP)
Vara: Åshild Ø Pedersen  Oppnevnt av Norsk Polaristitutt

Styremedlem:Eva Therese Jenssen (UNIS).
Vara: Frank Nilsen. Oppnevnt av Universitetssenteret på Svalbard

Ansattrepresentant: Sander Solnes

Observatør SMS: Lise Loktu