STYRET

Styret er stiftelsens øverste organ. Styret skal bestå av seks eller syv medlemmer med personlige varamedlemmer. Styre og vararepresentanter velges for fire år av gangen. Lengste funksjonstid er åtte år med mindre et flertall i styret og et flertall av stifterne finner at det foreligger særlige grunner for å fravike dette.

Styreleder: Håvar Fjerdingøy (Store Norske Spitsbergen Kulkompani)
Vara: Sveinung Lystrup Thesen. (Store Norske Spitsbergen Kulkompani)

Styremedlem: Harald Høgseth (Sysselmannen på Svalbard)
Vara: Siri Hoem. (Sysselmannen på Svalbard)

Styremedlem: Kristin Furu Grøtting (Longyearbyen lokalstyre)
Vara: Espen Klungseth Rotevatn. (Longyearbyen lokalstyre)

Styremedlem: Stine H Teigen (Longyearbyen lokalstyre)
Vara: Torgeir Prytz.  (Longyearbyen lokalstyre)

Styremedlem: Kim Holmén (Norsk Polarinstitutt)
Vara: Åshild Ø. Pedersen.  (Norsk Polarinstitutt)

Styremedlem: Frank Nilsen (Universitetssenteret på Svalbard)
Vara: Maria Jensen. (Universitetssenteret på Svalbard)

Ansattrepresentant: Mikael A. Bjerkestrand
Vara: Sigrun Selboe

Observatør Sysselmannen på Svalbard: Monika Serafinska

(Oppdatert november 2023)