Undervisning

Svalbard Museum ønsker alle skoleklasser velkommen i utstillingen. Museet ønsker å stimulere elevens nysgjerrighet og ønske om å lære om Svalbards natur- og kulturhistorie.

Vi ønsker at Svalbard Museum skal være en møteplass mellom informasjon og ideer, mellom fortid og nåtid og barn og unges forskjellige kulturelle ståsted., Museet kan brukes som et alternativt læremiddel, et utvidet klasserom, en kilde som elevene kan hente informasjon fra og gi informasjon og elevarbeid til.

PRAKTISK INFORMASJON

På siden «opplegg informasjon alle trinn” legger vi ut våre faste undervisningsopplegg/tilbud. Vi er avhengig av aktive og interesserte lærere som museet kan samarbeide med. I tillegg vil vi av og til tilby spesielle opplegg, disse vil bli gjort kjent på forhånd.

MUSEUMSBESØKET

Museet ønsker å sikre elevene mulighet til deltakelse og egen observasjon. Dersom det er mer enn 16 elever bør det være med to lærere.

Det er viktig å forberede barn og unge på museumsbesøket. Gjenstander, preparater, skjermer eller fotografier skal ikke plukkes på. Det er tydelig merket hvor man kan bevege seg: gangbaner langs veggene og på kryss og tvers gjennom utstillingen. Det er kun utgravningsstedet for marine øgler hvor grusen skal kunne røres, men også her er det laget platter hvor barna skal kunne sitte.

Det er heller ikke lov til å springe, bråke eller spise i utstillingen. Utstillingen er et klasserom. Ryggsekker, store vesker og ytterklær settes i garderoben. Sko skal tas av. Museet har tøfler som kan lånes.

Alle tilbud til grunnskoleelever og elever i den videregående skolen er gratis og kan bestilles på telefon 79 02 64 90 eller på e-post til kontor@svalbardmuseum.no

INTERNETTRESSURSER

Benytt museets hjemmesider som forberedelse til besøk i museet som en fordypning til temaer eller som en opplevelse i seg selv.

OM UNDERVISNING

Utstillingskonseptet baserer seg på Svalbards naturgrunnlag. Naturgrunnlaget skal fungere som referanse for forståelse av både naturen og kulturhistorien.

Følgende kunnskapsmål er satt for utstillingen(her finnes tips for lærerne):

  1. Kjenne hovedtrekkene i Svalbards økologi, det store samspillet.
  2. Kjenne hovedtrekkene i landformer, geologi og ressursutnyttelse.
  3. Kjenne hovedtrekkene i Svalbard historie gjennom kulturminnene.
  4. Kjenne de viktigste problemstillingene knyttet til klima og miljøendringer i Arktis.

Konseptet har et tredelt formidlingsnivå. Første nivå skal kunne informere og handtere store grupper. Det blir en oversiktlig og informativ del hvordan ressursgrunnlaget har dannet basis for utnyttelsen av øygruppa og historikken. Andre nivå er et tilbud til fordypning og krever mer aktiv studie av foto, plansjer og tekst. Mens det tredje nivået skal vekke undring og stimulere til læring.

I samarbeid med Longyearbyen skole arbeider vi med å lage et undervisningsopplegg der skolene kan benytte utstillingen til kultur- og naturhistoriske prosjektarbeid og til aktiv læring i naturvitenskap. Spesielt viktig er det å gi et tilbud til ungdom i grunnskolen og videregående skole. Utstillingen skal derfor også fungere som et utvidet klasserom for flere klassetrinn.

Oppplegget skal være et tilbud både til den lokale skolen og til skoler ellers i Norge.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.