UNDERVISNING

Utstillingskonseptet baserer seg på Svalbards naturgrunnlag. Naturgrunnlaget skal fungere som referanse for forståelse av både naturen og kulturhistorien.

 Følgende kunnskapsmål er satt for utstillingen(her finnes tips for lærerne):

1. Kjenne hovedtrekkene i Svalbards økologi, det store samspillet.

2. Kjenne hovedtrekkene i landformer, geologi og ressursutnyttelse.

3. Kjenne hovedtrekkene i Svalbard historie gjennom kulturminnene.

4. Kjenne de viktigste problemstillingene knyttet til klima og miljøendringer i Arktis.

Konseptet har et tredelt formidlingsnivå. Første nivå skal kunne informere og handtere store grupper. Det blir en oversiktlig og informativ del hvordan ressursgrunnlaget har dannet basis for utnyttelsen av øygruppa og historikken. Andre nivå er et tilbud til fordypning og krever mer aktiv studie av foto, plansjer og tekst. Mens det tredje nivået skal vekke undring og stimulere til læring.

I samarbeid med Longyearbyen skole arbeider vi med å lage et undervisningsopplegg der skolene kan benytte utstillingen til kultur- og naturhistoriske prosjektarbeid og til aktiv læring i naturvitenskap. Spesielt viktig er det å gi et tilbud til ungdom i grunnskolen og videregående skole. Utstillingen skal derfor også fungere som et utvidet klasserom for flere klassetrinn.

Oppplegget skal være et tilbud både til den lokale skolen og til skoler ellers i Norge.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]