Opplegg for videregående skole

DEN TIDLIGE HISTORIEN PÅ SVALBARD

Med hovedvekt på hvalfangsttida(16-1700), men også litt om de russiske pomorene(17-1800).

OM 2. VERDENSKRIG PÅ SVALBARD.

Andre tema på forespørsel.

Undervisningen tilbys i januar/februar etter nærmere avtale med skolen.