GRUNNSKOLEN OG VIDEREGÅENDE SKOLE

Svalbard Museum vil kunne tilby en annerledes skoletime, og et besøk på museets utstilling i kombinasjon med utflukter i nærområdet knytter opplevelse og læring sammen. Museet vil gjerne at elevene skal se noe nytt og samtidig få bekreftet kunnskap de har fra før.

Det tilbys undervisningsopplegg og omvisninger på museet for alle klassetrinn med utgangspunkt i Kunnskapsløftet. Undervisningsoppleggene er utarbeidet på grunnlag av museets utstilling i samarbeid med Longyearbyen skole og skolens læreplaner. Undervisningen avhenger av klassetrinn og er tilpasset lærernes ønsker og behov. Utstillingen gir muligheter til å utvikle en rekke undervisningstilbud i Natur- og miljøfag og Samfunnsfag med særlig vekt på Svalbard. Undervisningen bør gjøres konkret. Det er et ønske at elevene tilegner seg lærestoff gjennom møter med eventyr og/eller andre tekster gjennom høytlesing, gjennom å lytte til myter, sagn og eventyr samt andre fortellinger og gjennom rollespill og dramatisering. Til flere av undervisningsoppleggene er det utarbeidet egne oppgaver som elevene kan løse mens de går rundt i utstillingen. For å løse disse oppgavene må elevene ha med penn og papir. Svalbard Museum vil lage en egen utstyrskasse med gjenstander og redskaper som kan bli brukt i undervisningen. Kassen inneholder mange ting som elevene kan ta og føle på. Vet du hva dette er? Kan du gjette hva denne gjenstanden ble brukt til? Det vil utarbeides tegneark fra utstillingen som elevene kan fargelegge, men museet ønsker også at elevene skal utrykke sine tanker og opplevelser i utstillingen gjennom egne ord og tegninger.