UNDERVISNING I SVALBARD MUSEUM

Svalbard Museum ønsker alle skoleklasser velkommen i utstillingen. Museet ønsker å stimulere elevens nysgjerrighet og ønske om å lære om Svalbards natur- og kulturhistorie.

Vi ønsker at Svalbard Museum skal være en møteplass mellom informasjon og ideer, mellom fortid og nåtid og barn og unges forskjellige kulturelle ståsted., Museet kan brukes som et alternativt læremiddel, et utvidet klasserom, en kilde som elevene kan hente informasjon fra og gi informasjon og elevarbeid til.

PRAKTISK INFORMASJON

Under menyen “Grunnskole og videregående skole” legger vi ut våre faste undervisningsopplegg/tilbud. Vi er avhengig av aktive og interesserte lærere som museet kan samarbeide med. I tillegg vil vi av og til tilby spesielle opplegg, disse vil bli gjort kjent på forhånd.

MUSEUMSBESØKET

Museet ønsker å sikre elevene mulighet til deltakelse og egen observasjon. Dersom det er mer enn 16 elever bør det være med to lærere.

Det er viktig å forberede barn og unge på museumsbesøket. Gjenstander, preparater, skjermer eller fotografier skal ikke plukkes på. Det er tydelig merket hvor man kan bevege seg: gangbaner langs veggene og på kryss og tvers gjennom utstillingen. Det er kun utgravningsstedet for marine øgler hvor grusen skal kunne røres, men også her er det laget platter hvor barna skal kunne sitte.

Det er heller ikke lov til å springe, bråke eller spise i utstillingen. Utstillingen er et klasserom. Ryggsekker, store vesker og ytterklær settes i garderoben. Sko skal tas av. Museet har tøfler som kan lånes.

Alle tilbud til grunnskoleelever og elever i den videregående skolen er gratis og kan bestilles på telefon 79 02 64 90 eller på e-post kontor@svalbardmuseum.no

INTERNETTRESSURSER

Benytt museets hjemmesider som forberedelse til besøk i museet som en fordypning til temaer eller som en opplevelse i seg selv.