ARKIVSAMLING

I Svalbard Museums samlinger befinner det seg en rekke arkivdokumenter. Det er blant annet hytte- og dagbøker, brevutvekslinger, foreningsdokumenter og annen dokumentasjon fra aktører som har vært aktive på Svalbard og i Longyearbyen de siste 100 år.

Svalbard Museum har startet arbeidet med å rydde, systematisere og digitalisere disse dokumentene for å gjøre dem bedre tilgjengelige for publikum og forskning.

Målet er at dokumentene arkiveres og digitaliseres i den elektroniske databasen Asta. Denne databasen er koblet opp til Arkivportalen som er en nasjonal søketjeneste på tvers av norske arkivinstitusjoner. Her kan en både søke i Svalbard Museum sin arkivsamling og lese de digitale dokumentene.

Se Arkivportalen.

Se også vårt Prosjekt om arkivmateriale som omhandler fangst og annen overvintringsvirksomhet fra perioden 1910 til 1970