ARKIVPROSJEKT – Fangst og annen overvintringsvirksomhet fra perioden 1910 til 1970

I 2018 startet Svalbard Museum et prosjekt hvor arkivdokumenter skal ryddes, systematiseres og digitaliseres for å bli bedre tilgjengelige for publikum og forskning.

Arkiveringsprosjektet tar for seg et utvalg av materiale som omhandler fangst og annen overvintringsvirksomhet fra perioden 1910 til 1970.

Prosjektet finansieres med støtte fra Svalbards Miljøvernfond.

Det er hytte- og dagbøker, korrespondanse, regnskapsoppgjør og værobservasjoner fra fangstmennene på Svalbard.

Arkivmaterialet blir arkivert og digitalisert i den elektroniske databasen Asta og publisert på Arkivportalen.no

I tillegg publisering på arkivportalen tilgjengeliggjør museet et utvalg hytte- og dagbøker på vår webside etter hvert som prosjektet skrider frem.

Hilmar Nøis. Fangstmann. 1896-1910, dagbok med erindringer fra første tid som fangstmann. Skrevet i 1970 og antakeligvis redigert av Helfrid Nøis.

Hilmar Nøis. Fangstmann. 1909-1923, dagbok med erindringer fra fangstlivet. Mellom side 26 og 27 er det to notatark av mindre størrelse. Disse skal være en fortsettelse fra side 26. Siste side slutter midt i en setning.

Hilmar Nøis. Fangstmann. 1928, dagbok Roosneset/ Woodfjorden.

Hilmar Nøis. Fangstmann. 1941-1947, notatbok/ glosebok med engelske ordlister og engelske notater. Skrevet i Skottland.

Hilmar Nøis. Fangstmann. 1965, avskrift fra hytteboka på Fredheim. En side.

Hilmar Nøis. Fangstmann. 1909-1910, dagbok med erindringer fra fangstlivet.

Johannes Nøis. Hilmar Nøis. Fangstmenn. Dagbok fra perioden 1946–1954 og 1909-1960. Det ser ut som om de første notatene er skrevet av Johannes Nøis. Notatene begynner 15.10.1946 på Gråhuken i Wijdefjorden. Johannes Nøis siste notat er fra 16.09.1954. Etterpå ser det ut som om det er Hilmar Nøis som har skrevet om sine erindringer fra 50 år med fangstlivet fra 1909 til 1960.

Peter Paulsen Nøis. Fangstmann. 1911-1912, dagbok – kopi.

Peter Paulsen Nøis. Fangstmann. Feb-juli 1912, dagbok – kopi.

Martin Pettersen. Fangstmann. 1909-1910, dagbok. Dette er en kopi av en maskinskrevet avskrift. Det er tilføyd notater på slutten. Disse er signert med «Eldor».

Martin Pettersen. Fangstmann. 1911-1912, dagbok. Dette er en kopi av en maskinskrevet avskrift. Det er tilføyd bilder i begynnelsen og notater på slutten. Siste siden er signert med «Eldor».

Martin Pettersen. Fangstmann. 1927-1928, dagbok. Dette er en kopi av en maskinskrevet avskrift. Det er tilføyd bilder og kart i begynnelsen og notater på slutten. Siste siden er signert med «Eldor».