GJENSTANDSSAMLINGEN

Museets samlinger består av gjenstander, fotografier, arkivalia, kunst og bøker som er i statens eie, og som stilles til disposisjon av staten ved Sysselmannen på Svalbard. I tillegg består samlingen av gjenstander som er gitt museet i gave, eller på annen måte blir overlatt til stiftelsen.

 

Se samlingen på Digitalt Museum

 

Fra magasinet i Svalbard Museum. Foto: Katja Eklund

Samlingene er på over 9000 registrerte gjenstander.  Det har blitt tilbakeført en samling arkeologisk materiale fra hvalfangertiden, Smeerenburgsamlingen. Dette materialet har til nå vært oppbevart i Nederland.
Også en stor mengde arkeologisk materiale fra Tromsø Museum , museer i Sverige og gjenstander fra Forsvarsmuseet og Sjøfartsmuseet har kommet tilbake til Svalbard. Høsten 2007 ble også det arkeologiske materialet fra Barentsburg plassert her. I alt består samlingen av 55000 gjenstander.
Disse samlingene skal registreres og oppbevares i det kulturhistoriske magasinet som befinner seg i den samme bygningen som museet.

Alle registrerte gjenstander blir publiserte på Digitalt Museum.

Ved siden av Svalbard Museum finnes det i dag fire andre gjenstandssamlinger/museum på Svalbard.
Pomormuseet i Barentsburg
By- og gruvemuseum i Ny-Ålesund
Samlingene på Bjørnøya
North Pole Expedition museum

I tillegg finnes det en samling kunst, kart og litteratur, Svalbardsamlingen, og en fotosamling tilhørende Store Norske Spitsbergen Kulkompani.

Svalbard Museum arbeider i dag med å samordne alle samlinger som finnes på øygruppa i et felles registreringssystem. Dette vil føre til at kilde- og gjenstandsmaterialet i framtiden vil bli enklere tilgjengelig for forskning og formidling.