Stockholm-Sven

Vi får stadig inn nye bilder til fotosamlingen. I sommer kom det inn et album fra 1935-36. Albumet ble innlevert av Odd Winge på Stord, og det er hans far, Emanuel Winge, som har tatt bildene. Han var tannlege i Longyearbyen i to somre, og broren Sverre var verkslege samme år.

Blant bildene er det en serie fra begravelsen til Sven Adolf Olsson, eller «Stockholm-Sven» som han ble kalt. Han var en velkjent skikkelse på Svalbard.

Sven Olsson var født i Sverige i 1884. Han kom til Svalbard i 1916 og fikk jobb i gruva, og jobbet i selskapet fram til 1925. Da dro han på fangst. Første året var han på Biscayarhuken. Så ble det en vinter i Billefjorden, før han i 1927 kjøpte hytta på Biscayarhuken og overvintret der 10 ganger, mange av de alene. Han skapte seg et hjem der nord.

Men selv om Stockholm-Sven trivdes i sitt eget selskap, var han en sosial person. Gjester var alltid velkomne på Biscayarhuken, og hver sommer tok han ferie og dro til Longyearbyen, til «sivilisasjonen». Da bodde han som regel i et av de tomme husene i Hiorthhamn. Sommerferien i 1936 skulle bli hans siste.

Den 12. juli ble han fraktet over fjorden til sykehuset i Longyearbyen der han døde samme dag, visstnok på grunn av et «maveonde».

Sven Adolf Olsson ble begravet på kirkegården i Longyearbyen. Mange fulgte båren. I begravelsen forrettet sysselmann Marlow, og direktøren i Store Norske, Einar Sverdrup holdt tale.

Hytta på Biscayarhuken ble dessverre brent av tyskerne under krigen. En ny hytte ble bygd i 1948 av Sigfred Kristoffersen og Lars Hochlin, men også denne brant ned, etter et besøk av noen studenter i 1960.

 

Bildene vil etter hvert bli å finne i  vårt bildearkiv: https://svalbardmuseum.no/no/samlingene/fotosamling/

 

av Herdis Lien, konservator/formidlingsleder