Hopp til hovedinnhold

Men oljehistorien på Svalbard startet ikke for alvor før Norsk Polar Navigasjons boring i Grønfjorden i 1963. Denne boringen ble foretatt med relativt enkelt utstyr. Riggen var av det enkle slaget med en hjemmelagd utblåsningsventil. 

Fra 1963 og til i dag er det boret 17 letebrønner uten at det er gjort drivverdige funn. I 1980- og -90 årene ble det gjort omfattende undersøkelser med land- og sjøseismikk. Konklusjonen er at leteboring er uinteressant på nåværende tidspunkt. 

  • Bildet av opplyst oljerigg.
    1/1
    Boring etter gass ved Blåhuken 1965. Foto: Svalbard museum
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 2