Hopp til hovedinnhold

Svalbard museum etablerer nå et kompetansesenter for kulturmiljø på Svalbard.

Senteret er i første omgang et to-årig prosjekt men hensikten er at senteret skal bli en del av museets drift. Det er inngått avtaler med Sysselmesteren på Svalbard om oppfølging av statens fredete bygninger og anlegg uten for Longyearbyen samt med Nærings- og fiskeridepartementet om ivaretakelse av tilsyn, sikring og vedlikehold av departementets kulturminneobjekter. Senterest skal også tilby tjenester til andre eiere av bygninger på Svalbard med kulturhistorisk verdi. 

2 stillinger, Prosjektleder for teknisk-industrielle kulturminner og Kulturminnehåndverker ble lyst ut vinteren 2023. 

Mer informasjon om Kompetansesenter for kulturmiljø på Svalbard vil komme etterhvert.