Hopp til hovedinnhold

Kompetansesenter for kulturmiljø

Svalbard museum etablerte vinteren 2023 et kompetansesenter for kulturmiljø på Svalbard

I første omgang skal senteret følge opp en rekke av statens fredede bygninger og anlegg (fangsthytter, gruveanlegg, taubaneanleggene mm.) Det er inngått avtaler med Sysselmesteren på Svalbard og Nærings- og fiskeridepartementet. Senteret skal også tilby tjenester til andre eiere av bygninger på Svalbard med kulturhistorisk verdi. På sikt vil museet integrere andre fagfelt og forskning i senteret for å bygge en bredere og kunnskapsbasert tilnærming til ivaretakelse av kulturmiljøene på Svalbard. 

Senteret er nå bemannet av kulturminnehåndverker Erki Markson og prosjektleder for teknisk- industrielle kulturminner Frode Sekse Hilleren (starter 1.7.23).

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2