Hopp til hovedinnhold

Bærekraft

Vi ønsker å ta medansvar for bærekraft, både på samfunnsnivå, med tanke på natur- og kulturmiljø, for vår bedrift og for de bidragene vi kan gi til fellesskapet. Bærekraft omfatter mange aspekter, blant annet sosial, økonomisk og klimamessig bærekraft. ​

Vi tar medansvar

I tillegg til å samle, bevare og formidle natur og kulturhistorie bidrar Svalbard museum på flere måter til et mer bærekraftig samfunn. Vi formidler kunnskap, skaper arbeidsplasser, er en viktig parter for mange institusjoner som forsker på og/eller presenterer kunnskap om arktiske forhold. 

Vi har også forpliktet oss til å jobbe med bærekraft i egen organisasjon gjennom Miljøfyrtårn og som en del av Longyearbyen lokalsamfunn gjennom blant annet "merket for bærekraftig reisemål". 

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårner Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Bedriften må re-sertifiseres med jevne mellomrom for å beholde sertifiseringen. 

Svalbard museum ble sertifisert i henhold til merkeordningen 18. mai 2017. Museet mottok støtte fra Svalbards Miljøvernfond til arbeidet. 

Merket for bærekraftige reisemål

Visit Svalbard og Longyearbyen er stolt innehaver av «merket for bærekraftig reisemål». Merket innebærer ikke at et reisemål er bærekraftig, men at reisemålene, med mange involverte partnere,  jobber systematisk for en mer bærekraftig utvikling innen turisme. 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2