Hopp til hovedinnhold

Museets styre

Styret er stiftelsens øverste organ. Styret skal bestå av seks eller syv medlemmer med personlige varamedlemmer. Styre og vararepresentanter velges for fire år av gangen. Lengste funksjonstid er åtte år med mindre et flertall i styret og et flertall av stifterne finner at det foreligger særlige grunner for å fravike dette.

 • Styreleder: Håvar Fjerdingøy (Store Norske Spitsbergen Kulkompani)​Vara: Sveinung Lystrup Thesen (Store Norske Spitsbergen Kulkompani)
 • Styremedlem: Harald Høgseth (Sysselmesteren på Svalbard)
  Vara: Siri Hoem (Sysselmesteren på Svalbard)
 • Styremedlem: Kristin Furu Grøtting (Longyearbyen lokalstyre)
  Vara: Espen Klungseth Rotevatn (Longyearbyen lokalstyre)
 • Styremedlem: Stine H Teigen (Longyearbyen lokalstyre)
  Vara: Torgeir Prytz (Longyearbyen lokalstyre)
 • Styremedlem: Kim Holmén (Norsk Polarinstitutt)
  Vara: Åshild Ø. Pedersen (Norsk Polarinstitutt)
 • Styremedlem: Frank Nilsen (Universitetssenteret på Svalbard)
  Vara: Maria Jensen (Universitetssenteret på Svalbard)
 • Ansattrepresentant: Mikael A. Bjerkestrand
  Vara: Sigrun Selboe
 •  Observatør Sysselmesteren på Svalbard: Monika Serafinska

(januar 2023)

Sentrale dokumenter

Her finner du museets sentrale dokumenter:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2