Hopp til hovedinnhold

Om Svalbard museum

Svalbard museum har en spesiell posisjon som formidler av Svalbards unike natur- og kulturhistorie og ønsker å styrke Norges posisjon som kunnskapsutvikler i et internasjonalt Arktis.

Svalbard museum har som formål å samle, bevare, formidle og drive forskning knyttet til kultur og naturhistorie, miljøinformasjon og kulturminnevern på Svalbard.

Fra frivillighet og dugnad til profesjonelt museum

Svalbard museums første museumskomite ble opprettet i Longyearbyen i 1964. I 1969 var 86 museumsgjenstander samlet i den gamle posthytta nedenfor kirka. 18. januar 1979 ble Svalbard Museums første styre konstituert i Longyearbyen, i 1981 ble dørene åpnet for publikum for første gang i den gamle grisefjøsen og offisielt innviet 20.2.1982. Aktiviteten var i mange år basert på aktivt engasjement og frivillig innsats fra lokalbefolkningen og hadde per 1998 ingen ansatte. I 1999 startet arbeidet med å «profesjonalisere» museet, også dette arbeidet i samhandling med lokalbefolkningen.

Museet var organisert som et underorgan av det lokale Svalbardrådet, ble så en stiftelse fra 2000 og i 2002 en egen avdeling under det nyetablerte Longyearbyen lokalstyre. 

Glimt fra museets utstillinger

Museet formidler kulturhistorie og natur innenfor en rekke tema knyttet til Svalbard. Utstillingene er vakre, stemningsfulle og består av både foto, tekst, modeller og gjenskapte miljøer.
(slideshow nedenfor)

 • Bildet viser en atlant som er stilt ut i museets basisutstilling. Atlanten var trolig en del av utsmykningen til et skip.
  1/14
  Bildet viser en atlant som er stilt ut i museets basisutstilling. Atlanten var trolig en del av utsmykningen til et skip. Hege Anita Eilertsen / Svalbard museum
 • Bildet viser en sort hatt sammen med en tallerken og noen andre gjenstander. Hatten kan ha tilhørt Willem Barentsz, mannen som oppdaget Svalbard.
  2/14
  Dette kan være hatten til Willem Barentz, den første som oppdaget Svalbard. Hege Anita Eilertsen / Svalbard museum
 • Bildet viser to barn som studerer et album med bilder og tekst.
  3/14
  Både barn og voksne liker seg i museet Hege Anita Eilertsen
 • Bildet viser ærfugl som svømmer. Både den fargerike hannfuglen og den mer diskret fargete hunnfuglen er med i bildet. I sommerhalvåret er det mange ærfugler på Svalbard.
  4/14
  Ærfuglene er en av fugleartene som finnes i store antall på Svalbard om sommeren. Hege Anita Eilertsen / Svalbard museum
 • Bildet viser svalbardrein i museets utstilling
  5/14
  Svalbardreinsdyr er tilpasset et liv i det arktiske klimaet. Ragnhild Utne / Svalbard Museum
 • Bildet viser en et religiøst symbol, et russisk ikon. Det er knyttet til de første fangstfolkene som var på Svalbard. De var pomorer, folk som kom fra russiske områder ved sjøen.
  6/14
  De første som kom for å drive fangst var pomorene, altså folk fra russiske områder ved sjøen. Hege Anita Eilertsen / Svalbard museum
 • Bildet viser harpuner til bruk i fangst av sjøpattedyr
  7/14
  Bildet viser harpuner til bruk i fangst av sjøpattedyr Hege Anita Eilertsen / Svalbard museum
 • Bildet viser to barn som har kledd seg i kjeledress og gruvehjelm.
  8/14
  Barn - og voksne - kan krype gjennom "lavstrossa" som er en del av museets utstilling. Hege Anita Eilertsen
 • Bildet viser en jakke som ble funnet i en hvalfangers grav
  9/14
  Flere funn bærer med seg en sensasjonell historie og vitner også om helt spesielle bevaringsforhold i arktis. Ragnhild Utne / Svalbard Museum
 • Bildet viser en fossil
  10/14
  Fossil Ragnhild Utne / Svalbard Museum
 • Bildet viser en gjenstand fra museets utstilling
  11/14
  Etter oppdagelsen av Svalbard kom mange ekspedisjoner for utforskning og forskning Ragnhild Utne / Svalbard Museum
 • Bildet viser en norsk type fangsthytte
  12/14
  Fangsthytte slik vi kan oppfatte de norske hyttene. Legg merke til "ringeklokka" Ragnhild Utne / Svalbard Museum
 • Bildet viser strikkede luer fra hvalfangertiden på Svalbard
  13/14
  Luer fra hvalfangertiden på Svalbard Ragnhild Utne / Svalbard Museum
 • Bildet viser utsikten fra museets avdeling "Indre Arktis". Her er det anledning til å reflektere.
  14/14
  I "indre Arktis" er det tid og rom til å reflektere Ragnhild Utne / Svalbard Museum

I 2006 åpnet museet utstillingene i Forskningsparken

I januar 2006 ble museet igjen en stiftelse og flyttet inn i den nybygde Svalbard forskingspark hvor vi har utstillinger, magasiner, laboratorier og kontorer på ca. 1500 kvm. Stifterne var Longyearbyen lokalstyre, Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, Universitetssenteret på Svalbard AS, Norsk Polarinstitutt og Sysselmannen på Svalbard (nå Sysselmesteren). Disse oppnevner også styret.

Museet mottar driftstøtte fra Justis- og beredskapsdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet. Vi drifter kulturhistorisk magasin og laboratorium med ca 55 000 gjenstander, og har et digitalt bildearkiv som i dag består av mer enn 27 000 digitale bilder (samlingene). I februar 2023 har Svalbard museum 12 ansatte

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2