Hopp til hovedinnhold

Ikonet fra Bjørnøya

  • 1/1

Dette vakre russisk-ortodokse ikonet av bronse ble funnet av tidligere direktør ved museet Tora Hultgren, på en russisk fangststasjon i Nordhamna på Bjørnøya i juni 2015. Det er brakt hit av russiske fangstfolk som overvintret på 1700- og 1800-tallet for å drive jakt på hvalross, rev og isbjørn. 

Ikonet ble funnet i fangsthyttens østlige hjørne som russerne kaller husets hellige hjørne og hvor de oppbevarer sine ikoner. 

Ikonet kalles «Gudsmoder, alle sørgendes glede» og ble produsert i gammeltroende klostre flere steder i Russland på 1700 – og 1800- tallet. 

Guds mor er her fremstilt i en krets av syke og nødlidende mennesker, hennes sønn Jesus er oppstanden ser vi i bakgrunn, der han er avbildet med seierskrone. Ikoner av denne type ble gjerne tatt med på reise og fungerer som beskyttelse mot sykdom, trøst i sorgen og ønsket om at guds mor skal gå i forbønn for dem hvis de havner i en vanskelig situasjon. 

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2