Hopp til hovedinnhold

Utløpt: Kontorleder ved Svalbard museum - 100 % fast stilling

Stiftelsen Svalbard museum er et kultur- og naturhistorisk museum som har en viktig rolle som kunnskapsleverandør i Arktis, og med et bredt spekter av oppgaver og samarbeidsrelasjoner. Formidling, kunnskapsutvikling og utøvelsen av en aktiv samfunnsrolle er prioriterte satsningsområder for museet.

Museet har moderne publikumslokaler, magasiner og laboratorier lokalisert i Svalbard forskningspark. Museet har så langt i 2023 hatt 53 000 gjester og har 16 ansatte.

 • 1/1
  Ragnhild Utne / Svalbard Museum

Arbeidsoppgaver:

Vi søker en engasjert kontorleder som skal være med å videreutvikle et populært og veldrevet museum både administrativt og kommersielt. Reiselivet på Svalbard er alltid i endring og museet må fortløpende tilpasse tilbudet for å være relevant. I dag har museet gode egeninntekter fra salg og vi håper at du kan bidra til å øke og videreutvikle dette gjennom kommersiell teft og god tallforståelse.

Museet har fått en økt mengde oppgaver som krever oppgradering av administrative systemer og rutiner, her vil du være sentral pådriver og gjennomfører.

 • Økonomiansvar, inkludert budsjett, regnskap og lønn
 • Kommersiell utvikling av museet
 • Administrative rutiner
 • Personalforvaltning
 • Internkontroll og HMS
 • Innkjøp
 • Driftsarkiv
 • sekretær for styret i stiftelsen Svalbard museum

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen økonomi/ledelse
 • Administrativ praksis og kompetanse
 • Kunnskap om gjeldende regelverk for arbeidslivet
 • Erfaring fra økonomistyring
 • Det er en fordel med ledererfaring
 • Evnen til å tenke helhetlig og samarbeide godt med andre
 • Kreativ og utviklingsorientert innstilling
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

Betingelser:

●       100 % fast stilling etter gjennomført prøvetid

●       Arbeidssted er Longyearbyen

●       Svalbard museum følger tariffavtalen for Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner

●       Gode pensjons- og forsikringsordninger

●        Stillingen lønnes avhengig av kompetanse og erfaring som rådgiver/seniorrådgiver, lønnstrinn 62–75 (p.t. kr. 604 900 -759 100)

 • Delvis subsidiert bolig tilpasset familiesituasjon ved behov
 • Betalt reise i forbindelse med til- og fratredelse
 • Flyttetilskudd etter nærmere avtale

●       Søknadsfrist 24.10.23. Søknadsbrev med kortfattet CV sendes til soknad@svalbardmuseum.no

For nærmere informasjon kontakt direktør Eystein Markusson, telefon +47 450 35 418, e-post: eystein.markusson@svalbardmuseum.no