Hopp til hovedinnhold

Norsk Polarinstitutt

Vitenskapelig kunnskap og råd til norske myndigheter om Arktis og Antarktis

Norsk Polarinstitutt er Norges sentrale statsinstitusjon for forvaltningsrettet forskning, miljøovervåking og kartlegging i Arktis og Antarktis. Instituttet er et direktorat under Klima- og miljødepartementet og er faglig og strategisk rådgiver i miljøvernsaker i polare områder. Det har forvaltningsmyndighet i norsk del av Antarktis.

Forskningen fokuserer på polarklima, miljøgifter, biologisk mangfold og geologi. Aktiviteten foregår i hovedsak på Svalbard og i havområdene rundt (inkludert Barentshavet) og i Dronning Maud Land i Antarktis.

Du kan lese mer om Norsk Polarinstitutt her. 


Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 2