Hopp til hovedinnhold

Om gjenstandssamlingen

Svalbard museums gjenstandssamlinger er svært variert og illustrerer Svalbards natur- og kulturhistorie. Samlingene omfatter blant annet naturhistorisk materiale som fossiler, utstoppede dyr og dyreskjeletter. Det kulturhistoriske materialet består blant annet av utstyr som er brukt til gruvedrift, hvalfangst og dagligliv på Svalbard. I samlingen finnes også noe kunst samt sedler, kart og litteratur fra Svalbardsamlingen. Samlingene er kommet til museet som gaver både fra institusjoner og privatpersoner.

Det arkeologiske materialet består hovedsakelig av gjenstander fra flere år med utgravninger av hvalfangergraver på Svalbard. Svalbard museum har et tett samarbeid med Sysselmesteren. Gjenstander hentet inn ved utgravninger utført på oppdrag fra Sysselmesteren, oppbevares og stilles ut ved Svalbard museum.  

Mye av materialet har blitt utgravd og oppbevart på andre museer både i Norge og i utlandet. I perioden 2005-2007 ble dette materialet tilbakeført til Svalbard fra blant andre Tromsø museum, Forsvarsmuseet, Norsk Polarinstitutt, Norsk Maritimt museum og museer i Sverige. I tillegg ble en samling arkeologisk materiale fra Smeerenburg hentet fra Nederland og en samling fra Barentsburg flyttet til museet. 

Ved siden av Svalbard Museum finnes det i dag tre andre gjenstandssamlinger/museum på Svalbard som Svalbard museum gir faglig bistand til: 

  • Pomormuseet i Barentsburg 

  • By- og gruvemuseum i Ny-Ålesund 

  • Samlingene på Bjørnøya 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2