Hopp til hovedinnhold

Planter

Vegetasjonen på Svalbard er sterkt påvirket av næringstransporten fra hav til land. Dette gjør at de frodige områdene under fuglefjellene klart skiller seg ut fra omliggende områder. I tillegg til denne påvirkningen fra havet, er det berggrunn, snøakkumulering og tilgjengelig fuktighet i grunnen som mest påvirker floraen innen de tre bioklimatiske sonene.

På Svalbard kjennetegnes den mellomarktiske sonen av kantlyng, med reinrose i de tørrere partiene. I fuktigere områder forekommer moserike gress- og frytle-heier, samt den karakteristiske hvite snøullen. Spredte individer av reinrose samt tuer av blant andre rødsildre, tuesildre, fjellsmelle og svalbardvalmue er typisk for tørre rabber der vegetasjonen ikke lenger er sammenhengende. I den nordarktiske tundraen er det mose- og lavrike polarviersamfunn som utgjør den mest karakteristiske vegetasjonstypen. I polarørkenen dekker vegetasjonen bare en meget liten del, og kjennetegnes av lav, mose og svalbardvalmuen. 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2