Hopp til hovedinnhold

Utløpt: Samlingsleder ved Svalbard museum

Stiftelsen Svalbard museum er et kultur- og naturhistorisk museum som har en viktig rolle som kunnskapsleverandør i Arktis, og med et bredt spekter av oppgaver og samarbeidsrelasjoner. Formidling, kunnskapsutvikling og utøvelsen av en aktiv samfunnsrolle er prioriterte satsningsområder for museet. Museet samarbeider med Sysselmesteren når det gjelder automatisk fredede gjenstander på Svalbard, samt planlegging og gjennomføring av arkeologiske utgravinger og registreringsprosjekter.

Museet har moderne utstillinger, magasiner og laboratorier lokalisert i Svalbard forskningspark. Stiftelsen Svalbard museum er et kultur- og naturhistorisk museum som har en viktig rolle som kunnskapsleverandør i Arktis, og med et bredt spekter av oppgaver og samarbeidsrelasjoner. Formidling, kunnskapsutvikling og utøvelsen av en aktiv samfunnsrolle er prioriterte satsningsområder for museet. Museet samarbeider med Sysselmesteren når det gjelder automatisk fredede gjenstander på Svalbard, samt planlegging og gjennomføring av arkeologiske utgravinger og registreringsprosjekter.

Museet har moderne utstillinger, magasiner og laboratorier lokalisert i Svalbard forskningspark. Museet har 16 ansatte, og et årlig besøkstall på ca. 44 000 gjester.

 • 1/1
  Håkon Daae Brensholm/Visit Svalbard / Visit Svalbard

Forvaltningen av samlingene ved Svalbard museum har som mål å bevare kulturarven for framtidige generasjoner og omfatter alle aktiviteter som sikrer at samlingen blir tatt vare på: konservert, lagret, dokumentert og tilgjengeliggjort/digitalisert for allmenheten i henhold til dagens standard.

Samlingen omfatter i dag ca. 55 000 gjenstander, ca. 270 000 foto og ca. 20 hyllemeter med historisk arkivmateriale.

Vi søker nå etter ny samlingsleder hos oss.

Arbeidsoppgaver:

Samlingsleder har ansvaret for:

 • Arbeidet med innsamling, sikring, konservering, lagring og tilgjengeliggjøring av samlingen
 • Drift av magasin og konserveringslaboratorium
 • Drift av katalogene for samlingene
 • Samarbeide med Sysselmesteren på Svalbard om katalogisering og oppbevaring av gjenstander
 • Besøk av forskere, skoleelever og andre besøkende i Svalbard museums magasin
 • Å delta i formidlingsarbeid ved museet
 • Andre forefallende arbeidsoppgaver i samråd med museets ledelse

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen konservering eller annet relevant fagfelt
 • Erfaring fra samlingsforvaltning og konservering
 • Erfaring med digitale kataloger
 • Kjennskap til Svalbards natur- og kulturhistorie
 • Det er en fordel med ledererfaring
 • Evnen til å tenke helhetlig og samarbeide godt med andre
 • Kreativ og utviklingsorientert innstilling
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

Betingelser:

●       100 % fast stilling etter gjennomført prøvetid

●       Arbeidssted er Longyearbyen

●       Svalbard museum følger tariffavtalen for Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner

●       Gode pensjons- og forsikringsordninger

●        Stillingen lønnes avhengig av kompetanse og erfaring som rådgiver/seniorrådgiver, lønnstrinn 62–70 (p.t. kr. 604 900 -692 400)

 • Delvis subsidiert bolig tilpasset familiesituasjon
 • Betalt reise i forbindelse med til- og fratredelse

Søknadsfrist 12.06.23. 

Søknadsbrev med kortfattet CV sendes til soknad@svalbardmuseum.no

For nærmere informasjon kontakt direktør Eystein Markusson, telefon +47 450 35 418, e-post: eystein.markusson@svalbardmuseum.no eller samlingsleder Linda Moe telefon +47 92412528 eller e-post: linda.moe@svalbardmuseum.no