Hopp til hovedinnhold

Luftskipferdene til Amundsen og Nobile

Kappløpet mot Nordpolen tiltrakk seg menn fra hele verden, med sine fantastiske farkoster: ballong, undervannsbåt og luftskip. Noen døde under forsøkene, men de tragiske og bisarre historiene lever videre.

 /

Umberto Nobile konstruerte luftskipet ”Norge” for Roald Amundsen. Det ankom til Ny-Ålesund den 7. mai 1926, og passerte Nordpolen et par dager senere . Deretter fortsatte det til Alaska og landet i byen Teller. Ferden var uten ytre dramatikk. 

Dramaet lå i spenningen mellom Amundsen og Nobile. Amundsens motvilje mot å dele æren med Nobile førte til at sistnevnte planla en ny luftskipferd til Arktis. Den 23.mai 1928 lettet skipet ”Italia” fra Ny-Ålesund, og polpunktet ble også nådd denne gang, men hjemturen ble tragisk. Luftskipet styrtet ned på havisen, hvor en mekaniker omkom, og radioforbindelsen opphørte. 

Dette utløste en storstilt redningsaksjon med deltagelse av 23 fly og 20 skip fra sju forskjellige nasjoner. Nobile ble plukket opp fra isen av den svenske flygeren Lundborg, mens den sovjetiske isbryteren ”Krassin” reddet sju andre av ekspedisjonens mannskap. De siste sju ble aldri funnet.

Leteaksjonen krevde også sine ofre. Den 18. juni 1928 forsvant Roald Amundsen sporløst sammen med fem andre i et fransk ”Latham”- fly på vei fra Tromsø til Svalbard for å delta i letingen. 

 • Bildet viser 3 personer foran Luftskipet "Italia".
  1/4
  Bilder fra albumsider merket "Ishavet" etter Odd I. Willoch. I 1928 var Odd Isaachsen Willoch skipper på " F/F Michael Sars" da skipet deltok i letingen etter den forsvunne Roald Amundsen på flybåten «Latham». Willoch lette da også forgjeves på Hopen den 19. august 1928 etter den forsvunne grev van Hogendorp jr. Den 2. september 1930 eskorterte skipet Bratvaag-ekspedisjonen inn til Tromsø.Dette er i Vadsø før luftskipet "Italia" tar av til Spitsbergen,Sundt og Willoch med Finn Malmgren mellom seg. Malmgren mistet livet under ekspedisjonen med "Italia", og ble aldri funnet. ukjent / Svalbard museum
 • Bildet viser fly av typen Fokker.
  2/4
  Fly av typen Fokker som Løytnant Einar Lundborg styrtet med 24.juni 1928, under redningsaksjonen etter "Italia". Svalbard museum / Ukjent
 • Bildet viser redningsmannskap i forbindelse med redningsaksjonen etter luftskipet Italia.
  3/4
  Bilder fra albumsider merket "Ishavet"etter Odd I. Willoch. I 1928 var Odd Isaachsen Willoch skipper på " F/F Michael Sars" da skipet deltok i letingen etter den forsvunne Roald Amundsen på flybåten «Latham». Willoch lette da også forgjeves på Hopen den 19. august 1928 etter den forsvunne grev van Hogendorp jr. Den 2. september 1930 eskorterte skipet Bratvaag-ekspedisjonen inn til Tromsø. Umberto Nobile med mannskap i luftskipet "Italia" april 1928 ukjent / Svalbard museum
 • 4/4
  Luftskipet "Italia". Bildet er hentet fra Svalbard museums fotosamling. Det er tatt i perioden 1920 til 1931 Carl S. Sæther / Svalbard museum

De deltakende 23 fly, 20 skip og to hundespann i redningsarbeidet på Svalbard i 1928:

Danmark:
Ekspedisjons-seilskipet Gustav Holm fra Kgl. Grønlandske Handel.

Finland:
Pontong/skifly Junkers F 13 ”Turku” K-SALG (fra Aero OY) / Lihr

Frankrike:
Flybåt Latham 47 ”02” (fra den franske flåten) / René Guilbaud
To små flybåter av typen Schreck (om bord på Strasbourg)
Krysseren Strasbourg, oljeforsyningsskipet Durance, fiskeri-
inspeksjonsskipet Quentin Roosevelt og ekspedisjons-seilskipet Pourqui Pas?

Italia:
Flybåt Savoia-Marchetti S.55 I-SAAT ”Santa Maria” (fra ital. flyvåpen) /Maddalena
Flybåt Do15 Dornier Wal ”Marina II” I-PLIF (fra ital. flyvåpen) / Penzo
Flybåt Do15 Dornier Wal ”Marina I” I-XAAF (fra ital. flyvåpen) / Ravazzoni
(”Marina I” operte utelukkende fra sin base i Tromsø).
To små flybåter av typen Macchi M-18 stasjonerte hhv.på Citta di Milano
og Braganza / Penzo og Crosio.
Kabelskipet Citta di Milano og selfangerskutene Hobby og Braganza.

Fangstmannen Waldemar Kræmer og fire alpin-soldater gjennomsøkte med en mindre
båt Vest-Spitsbergens kyst. Hundespann kjørt av den italienske alpin-kaptein
Sora, hollenderen van Dongen og dansken Ludvig Varming søkte langs kysten av Nord-austlandet, og av disse nådde Sora og van Dongen helt fram til Foynøya og Brochøya.

Norge:
Pontongfly Hansa Brandenburg W33 ”F.36” / Lützow-Holm
Pontongfly Hansa Brandenburg W33 ”F.38” / Riiser-Larsen
Pontongfly Sopwith Baby ”F-100 / Lambrecht (om bord på Tordenskjold)
Pontongfly Sopwith Baby ”F-102 / Ingebrigtsen (om bord på Tordenskjold)
samt panserskipet Tordenskjold, selfangerskutene Hobby (ble anvendt tre ganger,
se Italia og USA), BraganzaVeslekari (Tryggve Gran), Heimland, fiskeri-
inspeksjonsskipet Michael Sars, Sysselmannens Svalbard og bergmesterens båt
(navn ukjent). Hundespann kjørt av fangstmannen Hilmar Nøis og Rolf S. Tand-
berg delvis ledsaget av de to italienske alpin- studenter Albertini og Matteoda.

Sovjetunionen:
Pontong/skifly Junkers G 23 “Røde Bjørn“ / Tschuchnowski
Pontongfly Junkers F 13 RR-DAS / Babuschkin (ombord på Malygin)
Pontong- eller skifly Junkers F 13 RR-??? (ombord på Sedov) ble ikke anvendt
Isbryterne KrassinMalygin og Sedov samt seilskipet Persej.

Sverige:
Pontongfly Hansa Brandenburg (Heinkel He5) ”255” / Tornberg
Pontongfly Hansa Brandenburg (Heinkel He5) ”257” / Jacobsson
Skifly Fokker C.V.M. “31“ / Einar Lundborg
Skifly Fokker C.V.M. “32” / ble ikke brukt
Pontong/skifly de Hvailland 60 Moth S-AABN /Schyberg
Skifly Klemm-Daimler L.20 D-1357 / Ekman
Pontongfly Junkers G 24 ”Uppland” S-AABG (fra ABA) / Viktor Nilsson.
Selfangerskuten Quest og frakteskipet Tanja.

USA:
Selfangerskuten  Hobby med ”F.36” og ”F.38” / Lützow-Holm og Riiser-Larsen

 /
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 2