Hopp til hovedinnhold

Brukerveiledning - arkiv (Om samlingen)

Svalbard museums arkiv inneholder primært materiale etter fangstmenn, samt lokale lag og foreninger. Store Norske Spitsbergen Kulkompanis arkiv, samt Sysselmannen/mesterens arkiv oppbevares i Statsarkivet i Tromsø. Det er i disse arkivene du finner informasjon om kulldriften og samfunnsdriften, samt personalregister og øvrig informasjon knyttet til Store Norskes og Sysselmannens virksomhet.

Svalbard museums arkiv er primært en kilde til informasjon om norsk overvintringsfangst, det lokale kulturlivet og noen enkeltpersoners virksomhet på Svalbard.          

Svalbard museums arkivsamling blir katalogisert gjennom arkivsystemet Asta, og tilgjengeliggjøres i Arkivportalen. Vi jobber kontinuerlig med å ordne, katalogisere og digitalisere samlingen for å tilgjengeliggjøre den for allmennheten. 

Ikke alle arkivene er digitalisert, men spesifikke arkiver kan prioriteres på forespørsel.  


Slik finner du frem i arkivene

Arkivene ordnes etter Svalbard museums arkivskjema, med utgangspunkt i allment arkivskjema. 

Svalbard museums arkivskjema: 

A – Møtebøker, referatsprotokoller, forhandlingsprotokoller og lignende

B – Kopibøker

C – Journaler og andre overgripende registre

D – Saks - og korrespondansearkiv etter organets hovedsystem (brev, postkort, telegram med mer)

E – Saks- og korrespondansearkiv ordnet etter sideordnede serier

F – Dagbøker, memoarer og annet selvbiografisk materiale

G – Manuskripter og egne publikasjoner (med forarbeider, kildenotater og -kopier)

H – Spesialserie for arkivskapers/aktørs virksomhet (yrke, oppdrag, verv, hobby, interesser, utdanning)

I – Kontrakter, avtaler, overenskomster

J – Attester, vitnemål, legitimasjon, medlemskort ol (etter kronologi)

K – Rasjoneringskort

P – Personalforvaltning, medlemmer

Q – Eiendomsforvaltning, inventar

R – Regnskap

S – Statistikk

T – Kart og tegninger

U – Fotografier, film og lydopptak

V – EDB og mikrofilm

W – Gjenstander

X – Egenproduserte trykksaker

Y – Andre utskilte arkivdeler, diverse (proveniensfremmed, fragmentarisk eller ubestemmelig materiale)

Z – Referansemateriell (arkivlister, instrukser, avisutklipp, informasjon og andre opplysninger)

  

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2