Jump to maincontent

About the archive collection

Svalbard Museums archive primarily contains documents related to fur trappers, and local associations. The archives of Store Norske Spitsbergen Kulkompani and the governor of Svalbard are located in the State archives in Tromsø. For all information regarding the coal mining operations and local administration, please contact the State archives in Tromsø.

The vast majority of the collection consist of documents written in Norwegian. If you do not understand Norwegian, the museum can still help you find specific and detailed information by contacting: kontor@svalbardmuseum.no

Svalbard museums arkiv er primært en kilde til informasjon om norsk overvintringsfangst, det lokale kulturlivet og noen enkeltpersoners virksomhet på Svalbard.          

Svalbard museums arkivsamling blir katalogisert gjennom arkivsystemet Asta, og tilgjengeliggjøres i Arkivportalen. Vi jobber kontinuerlig med å ordne, katalogisere og digitalisere samlingen for å tilgjengeliggjøre den for allmennheten. 

Ikke alle arkivene er digitalisert, men spesifikke arkiver kan prioriteres på forespørsel.  


Slik finner du frem i arkivene

Arkivene ordnes etter Svalbard museums arkivskjema, med utgangspunkt i allment arkivskjema. 

Svalbard museums arkivskjema: 

A – Møtebøker, referatsprotokoller, forhandlingsprotokoller og lignende

B – Kopibøker

C – Journaler og andre overgripende registre

D – Saks - og korrespondansearkiv etter organets hovedsystem (brev, postkort, telegram med mer)

E – Saks- og korrespondansearkiv ordnet etter sideordnede serier

F – Dagbøker, memoarer og annet selvbiografisk materiale

G – Manuskripter og egne publikasjoner (med forarbeider, kildenotater og -kopier)

H – Spesialserie for arkivskapers/aktørs virksomhet (yrke, oppdrag, verv, hobby, interesser, utdanning)

I – Kontrakter, avtaler, overenskomster

J – Attester, vitnemål, legitimasjon, medlemskort ol (etter kronologi)

K – Rasjoneringskort

P – Personalforvaltning, medlemmer

Q – Eiendomsforvaltning, inventar

R – Regnskap

S – Statistikk

T – Kart og tegninger

U – Fotografier, film og lydopptak

V – EDB og mikrofilm

W – Gjenstander

X – Egenproduserte trykksaker

Y – Andre utskilte arkivdeler, diverse (proveniensfremmed, fragmentarisk eller ubestemmelig materiale)

Z – Referansemateriell (arkivlister, instrukser, avisutklipp, informasjon og andre opplysninger)

  

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 2