• Velkommen til Svalbard Museum!
  • Kulturminner i terrenget er inspirasjonskilden til montrene inne
  • Fra livet i havet via stranden og inn på tundraen
  • Mange av fugle- og dyreartene på Svalbard finnes her
  • Fangsthytte i «Svalbardlandskap»
  • Slik bodde en fangstfamilie
  • En reise gjennom de ulike historiske periodene
  • Lær om Svalbards kultur og historie fra oppdagelsen og fram til i dag
  • Besøk vår museumsbutikk med rikt utvalg av bøker og suvenirer
  • Slapp gjerne av med en god bok i vår rolige putekrok

På museets innside
-Dette skjer

Christiane Ritter på Digitalt Museum

Svalbard Museum publiserer gjenstandssamlingen fortløpende på Digitalt Museum.

Nå er bildene etter Christiane Ritter samt en liten artikkel om henne tilgjengelig her

Besøk av den russiske generalkonsul Sergej Gusjtsjin og attaché Dmitrij Savusjkin på Svalbard Museum

Tirsdag 7. mai hadde Svalbard Museum besøk av den russiske generalkonsul på Svalbard. Han ble vist rundt i våre magasiner og i museet. Han var spesielt interessert i å se de mange gjenstandene vi har etter den russiske fangstperioden på Svalbard – et resultat av arkeologiske utgravninger i perioden 1955-2015.

Besøk Pomormuseet Barentsburg

Fredag 22. februar var representanter for Svalbard museum på besøk i det nye oppussede Pomormuseet i Barentsburg.

Følget bestod av direktør Tora Hultgreen, rådgiver og tolk Anastasia Gorter, og arkeolog Lotte Carrasco.
Etter møtet med Timofej Rogozjin, lederen for Trust Arktikugols turistselskap «Grumant» som har ansvaret for Pomormuset ble vi vist rundt i utstillingen av deres guide Sergej Tsjernikov. Pomormuseet befinner seg i dag i bygget til det gamle sovjetiske konsulatet i Barentsburg. Bygningen er pusset opp og tilbakeført til tiden det ble oppført på 1950-tallet. Tora Hultgreen var imponert over å se hvor flott det har blitt.

Utstillingen viser et utvalg av de best bevarte gjenstandene fra ulike russiske fangststasjoner som er gravd ut av den russiske arkeologen Vadim F. Starkov fra 1970-tallet av.
Svalbard Museum ønsker å planlegge et samarbeid med Pomormuseet om dokumentasjon og katalogisering av disse gjenstander i den norske nasjonale gjenstandsdatabasen. Slik kan de gjøres bedre tilgjengelig for forskning og formidling.
Besøket i Barentsburg ble avsluttet hos generalkonsulen Sergej S. Gusjtsjiin.

Vi fikk en hjertevarm mottakelse i et flott og nyrenovert konsulat.
Som et ledd i det videre samarbeidet ble generalkonsulen invitert til Longyearbyen og Svalbard museum for å se hvordan gjenstandene som ble overført fra Pomormuseet til Svalbard museum i 2007 blir ivaretatt.

Kunsthall Svalbard med ny utstilling

24. februar åpnet utstillingen “Luottat” med  et utvalg av samisk kunst.  Utstillingen  står til 1. juni 2019.

Ny gjenstand

I dag fikk vi inn et anneksjonsskilt. Skiltet ble funnet på Revnosa ved Agardh på 70 – tallet og  tilhørte selskapet Anglo Russian Grumant Co.

Svalbard Museums skrift nr. 3 er ferdig!

Boka forteller Sveagruva sin historie fra 1917-2017. Den er ført i pennen av Dag Avango og Peter Brugmans. Dag Avango er historiker og forsker ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har tidligere publisert en mengde bøker og artikler om industridrift i arktiske strøk, blant annet en doktorgradsavhandling om Sveagruva fra 2005.
Peter J. Brugmans er avdelingsdirektør i Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard. Brugmans har lang fartstid innenfor gruvedriften på Svalbard og har skrevet flere artikler i ulike publikasjoner om emnet. Tittelen “Opp og ned i 100 år” beskriver med få ord det som har vært situasjonen i Svea siden starten i 1917.   Svalbards Miljøvernfond har støttet utgivelsen.

Narhvaltenner
For tiden konserveres det to hodeskaller med tenner fra narhval på Svalbard museum. De skal etter hvert inngå i museets naturhistoriske samlinger. Målet med konserveringen er å få bort alt bindevev og kjøttrester på kraniet og andre mulig nedbrytende stoffer fra selve tennene. Dette gjøres ved å bruke temperert vann og Bio-Tex. Det tar tid for bindevevet å løsne, derfor hjelper konservatorene litt til med å skrubbe det. Såpevannet blir også byttet regelmessig.

Den ene skallen har en tann  på hele 2,30 meter. Den ble funnet i august 2017 i pakkisen nord for Kong Karls Land.

Den andra tanna som konserveres er 1,70 m lang og ble funnet i isen på 83oN i august 2018.

Funnet ble gjort i forbindelse med en turistekspedisjon om bord på M/S Malmö ledet av Morten Jørgensen, Nozomi Takeyabu og Rinie van Meurs, og innlevert til Svalbard Museum etter at det var avklart med Sysselmannen. (Etter Svalbardmiljøloven (Lov 15. juni om miljøvern på Svalbard) tilhører fallvilt og deler av fallvilt Svalbards miljøvernfond og må ikke fjernes fra funnstedet. Ved funn av fallvilt skal Sysselmannen varsles.)

Et stort antall isbjørner, måker og havhester var samlet rundt kadaverene av narhvalene. De renset det meste, mens resten altså fjernes på laboratoriet ved museet.

Tennene vil bli vist fram i forbindelse med at to forskere fra NP, Christian Lydersen og Kit M. Kovacs, skal fortelle om sine resultater fra forskning på sjøpattedyr en gang i løpet av vinteren. Følg med på www.svalbardmuseum.no

Vinter/vår 2019
-Aktiviteter

Velkommen til foredrag på Svalbard Museum
– fredag 7. juni kl. 19.00

Professor Jørn Hurum, UiO:

“15 år med øgler på Svalbard”

Jørn Hurum og øglegraverne skal i august fortsette utgravningene av øgler i Flowerdalen på Svalbard. Funnene herfra har gitt overraskende og sensasjonelle oppdagelser om livets utvikling både i tidlig Trias og på overgangen mellom Jura og tidlig Kritt.

 Vil du høre mer om dette – hjertelig velkommen til Svalbard Museum!

Åpningstider
-Vinter/vår  2019

Alle dager

1. Oktober – 31. Januar, 12:00-17:00
1. Februar – 30. September, 10:00-17:00

MUSEUMSBUTIKK
Gaver og litteratur

Ta turen innom butikken når du besøker vår utstilling!

Svalbard Museums skrifter
Svalbard Museums Skrifter nr 1 «Norske fangstmenns overvintringer på Svalbard og Jan Mayen 1795-1973», nr 2 «Fangsthytter på Svalbard 1794-2015» og nr. 3: “Opp og ned i 100 år – Sveagruva 1917-2017” selges på Svalbard Museum.

De to første bøkene sendes fra museets lager i Tromsø for å spare kjøperne for ekstra pakkeporto fra Svalbard.
Porto på sending av disse bøkene fra Tromsø, er for tiden kr 190,-
De koster kr 498.- per stk og kan også kjøpes på Tromsø Museum og Bokhuset Libris i Tromsø.

Nr. 3 koster 398,- kr.

«Norske fangstmenns overvintringer på Svalbard og Jan Mayen 1795-1973» kom i 2014 og er et samlet opptrykk i stort format av alle Odd Lønøs 10 artikler i Polarboken.

«Fangsthytter på Svalbard 1794-2015» av Per Kyrre Reymert og Oddleif Moen kom i 2015 .

I 2018 kom “Opp og ned i 100 år – Sveagruva 1917-2017”, skrevet av Dag Avango og Peter J. Brugmans.

POLARLITTERATUR
Museumsbutikken tilbyr et rikholdig utvalg av polar- og Svalbard-litteratur.
Vi er til enhver tid oppdaterte på nye bøker.

SOUVENIRER, POSTKORT, KART
Butikken har et stort utvalg av kvalitetssuvenirer som fossiler, smykker og håndverksprodukter. Mye av dette er tilvirket av lokale produsenter. I butikken får du også kjøpt kart og postkort med motiv fra Svalbard.

Kontakt oss for mer informasjon.