• Velkommen til Svalbard Museum!
  • Kulturminner i terrenget er inspirasjonskilden til montrene inne
  • Fra livet i havet via stranden og inn på tundraen
  • Mange av fugle- og dyreartene på Svalbard finnes her
  • Fangsthytte i «Svalbardlandskap»
  • Slik bodde en fangstfamilie
  • En reise gjennom de ulike historiske periodene
  • Lær om Svalbards kultur og historie fra oppdagelsen og fram til i dag
  • Besøk vår museumsbutikk med rikt utvalg av bøker og suvenirer
  • Slapp gjerne av med en god bok i vår rolige putekrok

På museets innside
-Dette skjer

Svalbard Museums skrift nr. 3 er ferdig!

Boka forteller Sveagruva sin historie fra 1917-2017. Den er ført i pennen av Dag Avango og Peter Brugmans. Dag Avango er historiker og forsker ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har tidligere publisert en mengde bøker og artikler om industridrift i arktiske strøk, blant annet en doktorgradsavhandling om Sveagruva fra 2005.
Peter J. Brugmans er avdelingsdirektør i Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard. Brugmans har lang fartstid innenfor gruvedriften på Svalbard og har skrevet flere artikler i ulike publikasjoner om emnet. Tittelen “Opp og ned i 100 år” beskriver med få ord det som har vært situasjonen i Svea siden starten i 1917.   Svalbards Miljøvernfond har støttet utgivelsen.

Narhvaltenner
For tiden konserveres det to hodeskaller med tenner fra narhval på Svalbard museum. De skal etter hvert inngå i museets naturhistoriske samlinger. Målet med konserveringen er å få bort alt bindevev og kjøttrester på kraniet og andre mulig nedbrytende stoffer fra selve tennene. Dette gjøres ved å bruke temperert vann og Bio-Tex. Det tar tid for bindevevet å løsne, derfor hjelper konservatorene litt til med å skrubbe det. Såpevannet blir også byttet regelmessig.

Den ene skallen har en tann  på hele 2,30 meter. Den ble funnet i august 2017 i pakkisen nord for Kong Karls Land.

Den andra tanna som konserveres er 1,70 m lang og ble funnet i isen på 83oN i august 2018.

Funnet ble gjort i forbindelse med en turistekspedisjon om bord på M/S Malmö ledet av Morten Jørgensen, Nozomi Takeyabu og Rinie van Meurs, og innlevert til Svalbard Museum etter at det var avklart med Sysselmannen. (Etter Svalbardmiljøloven (Lov 15. juni om miljøvern på Svalbard) tilhører fallvilt og deler av fallvilt Svalbards miljøvernfond og må ikke fjernes fra funnstedet. Ved funn av fallvilt skal Sysselmannen varsles.)

Et stort antall isbjørner, måker og havhester var samlet rundt kadaverene av narhvalene. De renset det meste, mens resten altså fjernes på laboratoriet ved museet.

Tennene vil bli vist fram i forbindelse med at to forskere fra NP, Christian Lydersen og Kit M. Kovacs, skal fortelle om sine resultater fra forskning på sjøpattedyr en gang i løpet av vinteren. Følg med på www.svalbardmuseum.no

Svalbard fra lufta – ny utstilling

Fotoutstillinga «Svalbard fra lufta» presenterer flyfotografier og satellittbilder, som viser Svalbards mangfoldige natur sett fra lufta.

Svalbards landskap, med isbreer, drivis, fjell, elver, strender og laguner, gir både mangfoldige og overraskende øyeblikk av abstraksjon og skjønnhet.

Utstillinga bygger på boka av samme navn og gir anledning til å presentere et utvalg bilder i stort format. I tillegg vises noen bilder som ikke er representert i boka.

De fleste bildene er flyfoto tatt i årene 2008–2012 som grunnlag for topografisk kartlegging eller i forbindelse med telling av hvalross. I tillegg er det to satellittbilder og ett bilde tatt fra helikopter. Fire av bildene er nærinfrarøde, hvor det grønne i naturen framstår som rødt på bildet. Bildene er skrevet ut av Japan Photo.

Utstillingskomitéen har bestått av Ann Kristin Balto, Harald Faste Aas, Anders Skoglund, Bjørn Fossli Johansen og Yngve Melvær, alle Norsk Polarinstitutt.

Utstillingen står ut året.

Akvarellene etter Christiane Ritter
– en kulturhistorisk skatt
For noen dager siden fikk museet overlevert en sending
fra Karin Ritter i Wien. Pakken inneholdt en skinnlue, et par komager og 32
akvareller, alt etter Karins mor, Christiane Ritter.
Christiane Ritter (1897-2000) overvintret i 1934/35 på Gråhuken nord på Spitsbergen sammen
med sin mann Hermann Ritter og fangstmann Karl Nicolaisen.
Hun var utdannet maler, og under oppholdet malte hun disse bildene.
De er tidligere publiserte i hennes bok
“Eine Frau erlebt die Polarnacht” som kom i 1938.
Akvarellene blir nå registrerte i museets systemer, og vil på et senere
tidspunkt trolig stilles ut.
Grøndal fotos bildesamling
Grøndal foto v/Eva Grøndal har med støtte fra Svalbards Miljøvernfond
digitalisert samlingene sine etter Leif Archie, Harald og Herta Grøndal, i alt over 13000 bilder.
Bildene er deponerte hos Svalbard Museum, og vil etter hvert bli tilgjengelige for publikum via vår nettside.
Bildene er fra  sent 40-tall og fram til nyere tid, og av høy dokumentarisk verdi.

Sommer/høst 2018
-Aktiviteter

Foredrag

Torsdag 29.11 kl. 19.00:

Roald Amundsens siste dagbok: en analyse av etterlatte dagboksnotater. Ved historiker Anders Backe. Velkommen!

Åpningstider
-Sommer/høst  2018

Alle dager
1. Februar – 30. September, 10:00-17:00

1. Oktober – 31. Januar, 12:00-17:00

MUSEUMSBUTIKK
Gaver og litteratur

Ta turen innom butikken når du besøker vår utstilling!

Svalbard Museums skrifter
Svalbard Museums Skrifter nr 1 «Norske fangstmenns overvintringer på Svalbard og Jan Mayen 1795-1973» og nr 2 «Fangsthytter på Svalbard 1794-2015» selges på Svalbard Museum.

Bøkene sendes fra museets lager i Tromsø for å spare kjøperne for ekstra pakkeporto fra Svalbard.
Porto på sending av disse bøkene fra Tromsø, er for tiden kr 190,-
Bøkene koster kr 498.- per stk og kan også kjøpes på Tromsø Museum og Bokhuset Libris i Tromsø.

«Norske fangstmenns overvintringer på Svalbard og Jan Mayen 1795-1973» kom i 2014 og er et samlet opptrykk i stort format av alle Odd Lønøs 10 artikler i Polarboken.

«Fangsthytter på Svalbard 1794-2015» av Per Kyrre Reymert og Oddleif Moen kom i 2015 og blir omtalt i den kommende utgaven av Polarboken.

POLARLITTERATUR
Museumsbutikken tilbyr et rikholdig utvalg av polar- og Svalbard-litteratur.
Vi er til enhver tid oppdaterte på nye bøker.

SOUVENIRER, POSTKORT, KART
Butikken har et stort utvalg av kvalitetssuvenirer som fossiler, smykker og håndverksprodukter. Mye av dette er tilvirket av lokale produsenter. I butikken får du også kjøpt kart og postkort med motiv fra Svalbard.

Kontakt oss for mer informasjon.