Hopp til hovedinnhold

Redningsaksjonen etter luftskipet "Italia"

Den 23.mai 1928 lettet skipet ”Italia” fra Ny-Ålesund, og polpunktet ble også nådd denne gang, men hjemturen ble tragisk.

 • Bildet viser luftskipet Italia over hangaren. Bildet er tatt omtrent 1925/26. Fotograf er ukjent. Bildet er hentet fra Svalbard museums fotosamling.
  1/1
  Luftskipet Italia over hangaren. Bildet er tatt omtrent 1925/26. Fotograf er ukjent. Bildet er hentet fra Svalbard museums fotosamling. Svalbard museum

Luftskipet styrtet ned på havisen, hvor en mekaniker omkom, og radioforbindelsen opphørte. Dette utløste en storstilt redningsaksjon med deltagelse av 23 fly og 20 skip fra sju forskjellige nasjoner. Nobile ble plukket opp fra isen av den svenske flygeren Lundborg, mens den sovjetiske isbryteren ”Krassin” reddet sju andre av ekspedisjonens mannskap. De siste sju ble aldri funnet.

Leteaksjonen krevde også sine ofre. Den 18. juni 1928 forsvant Roald Amundsen sporløst sammen med fem andre i et fransk ”Latham”- fly på vei fra Tromsø til Svalbard for å delta i letingen.

 • Bildet viser flyet "Latham". Flyet ble brukt under Amundsens redningsaksjon etter Nobilde i 1928.
  1/1
  "Latham" i Tromsø. Flyet ble brukt under Amundsens redningsaksjon etter Nobile i 1928. Carl S. Sæther / Svalbard museum

De deltakende 23 fly, 20 skip og to hundespann i redningsarbeidet på Svalbard i 1928:

Danmark:
Ekspedisjons-seilskipet Gustav Holm fra Kgl. Grønlandske Handel.

Finland:
Pontong/skifly Junkers F 13 ”Turku” K-SALG (fra Aero OY) / Lihr

Frankrike:
Flybåt Latham 47 ”02” (fra den franske flåten) / René Guilbaud
To små flybåter av typen Schreck (om bord på Strasbourg)
Krysseren Strasbourg, oljeforsyningsskipet Durance, fiskeri-
inspeksjonsskipet Quentin Roosevelt og ekspedisjons-seilskipet Pourqui Pas?

Italia:
Flybåt Savoia-Marchetti S.55 I-SAAT ”Santa Maria” (fra ital. flyvåpen) /Maddalena
Flybåt Do15 Dornier Wal ”Marina II” I-PLIF (fra ital. flyvåpen) / Penzo
Flybåt Do15 Dornier Wal ”Marina I” I-XAAF (fra ital. flyvåpen) / Ravazzoni
(”Marina I” operte utelukkende fra sin base i Tromsø).
To små flybåter av typen Macchi M-18 stasjonerte hhv.på Citta di Milano
og Braganza / Penzo og Crosio.
Kabelskipet Citta di Milano og selfangerskutene Hobby og Braganza.
Fangstmannen Waldemar Kræmer og fire alpin-soldater gjennomsøkte med en mindre
båt Vest-Spitsbergens kyst. Hundespann kjørt av den italienske alpin-kaptein
Sora, hollenderen van Dongen og dansken Ludvig Varming søkte langs kysten av Nord-austlandet, og av disse nådde Sora og van Dongen helt fram til Foynøya og Brochøya.

Norge:
Pontongfly Hansa Brandenburg W33 ”F.36” / Lützow-Holm
Pontongfly Hansa Brandenburg W33 ”F.38” / Riiser-Larsen
Pontongfly Sopwith Baby ”F-100 / Lambrecht (om bord på Tordenskjold)
Pontongfly Sopwith Baby ”F-102 / Ingebrigtsen (om bord på Tordenskjold)
samt panserskipet Tordenskjold, selfangerskutene Hobby (ble anvendt tre ganger,
se Italia og USA), BraganzaVeslekari (Tryggve Gran), Heimland, fiskeri-
inspeksjonsskipet Michael Sars, Sysselmannens Svalbard og bergmesterens båt
(navn ukjent). Hundespann kjørt av fangstmannen Hilmar Nøis og Rolf S. Tand-
berg delvis ledsaget av de to italienske alpin- studenter Albertini og Matteoda.

Sovjetunionen:
Pontong/skifly Junkers G 23 “Røde Bjørn“ / Tschuchnowski
Pontongfly Junkers F 13 RR-DAS / Babuschkin (ombord på Malygin)
Pontong- eller skifly Junkers F 13 RR-??? (ombord på Sedov) ble ikke anvendt
Isbryterne KrassinMalygin og Sedov samt seilskipet Persej.

Sverige:
Pontongfly Hansa Brandenburg (Heinkel He5) ”255” / Tornberg
Pontongfly Hansa Brandenburg (Heinkel He5) ”257” / Jacobsson
Skifly Fokker C.V.M. “31“ / Einar Lundborg
Skifly Fokker C.V.M. “32” / ble ikke brukt
Pontong/skifly de Hvailland 60 Moth S-AABN /Schyberg
Skifly Klemm-Daimler L.20 D-1357 / Ekman
Pontongfly Junkers G 24 ”Uppland” S-AABG (fra ABA) / Viktor Nilsson.
Selfangerskuten Quest og frakteskipet Tanja.

USA:
Selfangerskuten  Hobby med ”F.36” og ”F.38” / Lützow-Holm og Riiser-Larsen

 • Bildet viser luftskipet "Italia" over Barentshavet, ca 1925/1926.
  1/1
  Luftskipet ”Italia” over Barentshavet. 1925/26. Kilde: Stato Maggiore dell'Aeronautica, Italia. Fotograf ukjent. Bildet er hentet fra Svalbard museums fotosamling. Svalbard museum
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 2