Hopp til hovedinnhold

Svalbardsamlingen

I 2022 overtok Svalbard museum eierskapet til Svalbardsamlingen. Da hadde samlingen i flere år vært eid av Svalbardrådet og senere Longyearbyen lokalstyre. I flere år kunne samlingen sees på Galleri Svalbard i Nybyen i Longyearbyen. Samlingen består av kart, bøker og svalbardsedler som alle er relatert til Svalbard. Kartene og bøkene ble i sin tid samlet av Henrik Varming som jobbet som kontorsjef for Store Norske Spitsbergen Kullkompani i mange år. Han var en dedikert samler som samlet omkring 61 kart og 1500 bøker i løpet av sitt liv. Svalbardsedlene ble samlet av Ingvald Johansen og består av omkring 250 sedler og noen mynter.

  • Gammelt kart som viser Nordpolen og nærliggende polare strøk.
    1/1
    Kart over Nordpolen. Gjenstandsnummer: SVB 10892

Svalbardkart

Svalbard museum har nå katalogisert og tilgjengeliggjort kartene og svalbardsedlene. Det betyr at alle kan se dem og lese om dem på digitaltmuseum.no. Velg Svalbard museum blant samlingene og skriv inn ordet «seddel» eller «kart» i søkefeltet.

Kartsamlingen er helt unik og består av kart fra perioden 1598 til 1827. Det eldste kartet er det første hvor Svalbard overhode er tegnet inn på et kart. Kartet er tegnet etter Willam Barentsz oppdagelse av Spitsbergen i 1596 og ga landet det beskrivende navn etter de spisse fjellene oppdagerne så. Selve kartet er trykket i 1598 og viser også reiseruten fra Nederland via Bjørnøya, Spitsbergen og til Novaja Zemlja. Et annet kart av den kjente kartografen Mercator viser de første fantasifulle gjengivelsene av Nordpolen med vestkysten av Spitsbergen tegnet inn.

De første kartene viser kun vestkysten av Spitsbergen, fordi østkysten enda ikke var utforsket. På flere av kartene kalles Svalbard for Grønland, fordi man ikke visste at Svalbard var en øygruppe, men trodde det var en del av Grønland. Flere av kartene har vært sider i verdensatlas som er gitt ut i flere opplag over flere år. Etter hvert som nye landområder på kloden ble utforsket ble kartografenes kobberplater oppdatert og nye kart trykket. En del av kartene har også illustrerte kartusjer og tegninger som beskriver mennesker og dyr som var typiske for området, for eksempel ser vi dette i kart SVB 10898 hvor hvalfangst er rikt illustrert på sidene av kartet.

Svalbardsedler

Svalbardsedler er fellesbetegnelse på sedler som sirkulerte på Svalbard fra 1916 til 1980, og var rent formelt betalingsmidler, ikke penger. Kullselskapene trykte egne sedler som de brukte som betalingsmiddel på Svalbard. Gruvesamfunnene var langt unna fastlandet og det var behov for penger til å betale lønninger og til bruk av gruvearbeiderne ved kjøp av varer og tjenester. Svalbardsedlene kunne bare brukes på Svalbard og var bare gyldige under en sesong. Hvert gruveselskap hadde side egne sedler. I samlingen har vi både norske, svenske og russiske sedler, samt noen russiske mynter. I samlingen er også noen sedler som ble brukt under 2. verdenskrig da Svalbard var evakuert og befolkningen befant seg på de britiske øyer. Disse sedlene er stemplet av sysselmesteren og har vært i London. Se for eksempel på seddel SVB 10785.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2